Танд өгөх үнэ цэнэ

  • Танд учирч болох эрсдлийг бууруулах, арилгах;
  • Талуудын хооронд үл ойлголцол, эргэлзээ үүсгэхгүй;
  • Гэрээний нөхцөл биелсэн тохиолдолд талууд хамт байж төлбөр тооцоог шилжүүлнэ.

Үйлчилгээний нөхцөл

Үйлчилгээний нөхцөлШимтгэл хураамж
100 000 000 төгрөг, 100 000 ам.доллар хүртэлх дүндХудалдагч0.15%
min 5000 төгрөг, 5 aм.доллар
max 100 000 төгрөг, 100 ам.доллар
Худалдан авагч0.15%
100 000 000 төгрөг, 100 000 ам.доллар дээш дүнд
Гэрээгээр тохирно

Бүрдүүлэх материал

Монгол Улсын иргэн
  • Иргэний үнэмлэх, Гадаад паспорт
Гадаадын иргэн
  • Гадаадын иргэний хувьд Гадаад паспорт
{{ suggestedServices[selectedSuggested]['link_text'] }}
{{ services[selectedService]['link_text'] }}

Хайх зүйлээ бичнэ үү