Танд өгөх үнэ цэнэ

  • Дансны хялбар бүртгэл;
  • Гадаад шилжүүлэг хийх;
  • Төрөл бүрийн валют арилжаа хийх;
  • Дансны үлдэгдэлдээ хүү тооцуулан авах;
  • Төрөл бүрийн валют арилжаа хийх;
  • Цахим банкны үйлчилгээнд бүртгүүлж дэлхийн хаанаас ч удирдана..

Үйлчилгээний нөхцөл

Хугацаагүй хадгаламж
MNTUSDEURRUBCNY
Хадгаламж нээх доод үлдэгдэл1,000,0001,00090065,0007,000
Хугацаагүй хадгаламжийн хүү /жилээр/4.80%1.00 %
Данс нээх болон хаахадХураамжгүй


Хугацаатай хадгаламж
MNTUSD EUR RUB CNY
Хадгаламж нээх доод үлдэгдэл1,000,0001,00090065,0007,000
1 сарын хугацаатай5.80%1.80 %1.20%--
2 сарын хугацаатай6.40%1.80%1.20%--
3-5 сарын хугацаатай7.20%1.80%1.20%--
6-8 сарын хугацаатай9.00%2.00%1.20%1.00%-
9-11 сарын хугацаатай
9.80%
3.00%
2.00%
-
-
12 сарын хугацаатай
11.20%
3.80%
3.00%
3.00%
3.00%
18 сараас дээш хугацаатай
11.20%
3.80%
3.00%
3.00%
3.00%
Данс нээх болон хаахадХураамжгүй
( Тайлбар: Хуулийн дагуу 2021.02.19-ны өдрөөс мөрдөнө. )

Бүрдүүлэх материал

  • Гадаад паспорт;
  • Оршин суух зөвшөөрөл;
  • Оршин суух зөвшөөрөлгүй бол бусад нэмэлт материалууд.
{{ suggestedServices[selectedSuggested]['link_text'] }}
{{ services[selectedService]['link_text'] }}

Хайх зүйлээ бичнэ үү