Тавигдах шаардлага

  • Бизнес эрхэлсэн туршлагатай байх;
  • Зээлээ эргэн төлөх чадвартай байх;
  • Нийт хөрөнгө оруулалтын тодорхой хувийг өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн байх;

Зээлийн нөхцөл

НөхцөлЗээлийн хэмжээЗээлийн хүү (ЖИЛИЙН)Хугацаа
ТөгрөгАм.дол
Эргэлтийн хөрөнгийн зээлБизнесийн онцлог, цар хүрээнээс шалтгаалж тодорхойлно.
Зарласан хүү-20.40%-24.00%
Бодит хүү-22.62%-27.11%
Зарласан хүү-13.20%-18.00%
Бодит хүү-14.11%-19.72%
30 сар хүртэл
Хөрөнгө оруулалтын зээл60 сар хүртэл
Зээлийн шугам24 сар хүртэл
Зээлийн шугамын ашиглаагүй үлдэгдэл-
Зарласан хүү-3.60%
Бодит хүү-3.67%

Зарласан хүү-1.80%
Бодит хүү-1.82%

-

*Сонгогдсон салбаруудад (Төв салбар, хувийн банкны нэгжид хамаарагдана)


Шимтгэл хураамж

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл
Зээлийн өргөдлийн хураамж
Зээлийн хугацаа сунгах
Бусад нөхцөлд өөрчлөлт оруулах
0.50% (max 5,000,000 төг буюу түүнтэй тэнцэх ам.дол)
10,000 төгрөг
0.50% (max 5,000,000 төг буюу түүнтэй тэнцэх ам.дол)
100,000 төгрөг

Бүрдүүлэх материал

Зээл хүсэгч болон зээлийн онцлогоос хамаарч бүрдүүлэх материалыг зээлийн ажилтан бүрдүүлж авна.

{{ suggestedServices[selectedSuggested]['link_text'] }}
{{ services[selectedService]['link_text'] }}

Хайх зүйлээ бичнэ үү