Тавигдах шаардлага

  • Цалин, түүнтэй адилтгах орлого, хувиараа  бизнес эрхлэгчийн тогтмол мөнгөн орлогын 45%-иас хэтрэхгүй дүнгээр зээл, зээлийн хүүг хуваарийн дагуу хэсэгчлэн төлөх чадвартай байх;
  • Худалдан авах орон сууцны 30-аас доошгүй хувийг өөрөө санхүүжүүлсэн байх.

Зээлийн нөхцөл

нөхцөлЗээлийн хэмжээЗээлийн хүү (ЖИЛИЙН)ХугацааЗЭЭЛ ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛЗээлийн өргөдлийн хураамж
30%-40%-ийн урьдчилгааЗээл хүсэгчийн орлого,
бизнесийн үйл ажиллагааны цар хүрээнээс шалтгаалж тодорхойлно
Зарласан хүү-18.00%
Бодит хүү-19.72%
180 сар хүртэл0.75% (max 2,000,000 төг)10,000  төгрөг
41%-50%-ийн урьдчилгааЗарласан хүү-16.80%
Бодит хүү-18.29%
51%-иас дээш урьдчилгааЗарласан хүү-15.60%
Бодит хүү-16.88%
0%-30% хүртэл*Худалдан авч буй орон сууцны үнийн дүнгээс хэтрэхгүй байх12%240 сар хүртэл0.5% буюу 300,000₮ хүртэл10,000 төгрөг
30%-иас дээш урьдчилгааЭхний жил 12.00%
3-4 дэх жил 14.40%
4-15 жилүүдэд 16.80%
180 сар хүртэл0.5% буюу 300,000₮ хүртэл
10,000 төгрөг
  • *Чингис Хаан Банкны зээл болон түүнтэй адилтгах активын өрөнд хураагдсан, банкны ӨБҮХХ-д бүртгэлтэй 80.00 м.кв хүртэлх талбайтай орон сууцны зээлийн нөхцөл
  • Орон сууцны зээлийн урьдчилгаа төлбөр хамгийн багадаа 30% байна.

Бүрдүүлэх материал

Зээл хүсэгч, зээлийн онцлогоос хамаарч бүрдүүлэх материалыг зээлийн ажилтан бүрдүүлж авна.

{{ suggestedServices[selectedSuggested]['link_text'] }}
{{ services[selectedService]['link_text'] }}

Хайх зүйлээ бичнэ үү