Танд өгөх үнэ цэнэ

  • Лимитийн сонголт хийх эрх;
  • Хүү, шимтгэлийн шударга нөхцөл.

Энгийн кредит карт

Үйлчилгээний нөхцөлШимтгэл хураамж
Жилийн хураамж5,000 төгрөг
Картын хүчинтэй хугацаа2 жил
Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ
2,000,000 төгрөг
Үлдэгдэл шалгахДотоодын банкны АТМ100 төгрөг
Зээлийн хүү (жилийн)Бэлэн бус гүйлгээ (ПОС худалдан авалт)Зарласан хүү-21.6%
Бодит хүү-24.1%
Бэлэн гүйлгээ (АТМ-аас бэлэн мөнгө авах, данснаас зарлага, шилжүүлэг хийх)Зарласан хүү-26.4%
Бодит хүү-30.2%
АТМ-с бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит3,000,000 төгрөг
Худалдан авалт хийх өдрийн лимит3,000,000 төгрөг
Пин код дахин захиалах1,000 төгрөг
Алдсан болон гэмтсэн кард дахин захиалахЭнгийн5,000 төгрөг
Яаралтай7,000 төгрөг
Бэлэн мөнгө авахГэрээт банкны АТМ*300 төгрөг
Бусад дотоодын банк500 төгрөг

* ХХБ, Капитрон банк, УБХотын банк, Ариг банк, ҮХОБанк, Богд банк


Алтан кредит карт

Үйлчилгээний нөхцөлШимтгэл хураамж
Жилийн хураамж30,000 төгрөг
Картын хүчинтэй хугацаа2 жил
Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ
5,000,000 төгрөг
Үлдэгдэл шалгахДотоодын банкны АТМ100 төгрөг
Зээлийн хүү (жилийн)Бэлэн бус гүйлгээ (ПОС худалдан авалт)Зарласан хүү-21.6%
Бодит хүү-24.1%
Бэлэн гүйлгээ (АТМ-аас бэлэн мөнгө авах, данснаас зарлага, шилжүүлэг хийх)Зарласан хүү-26.4%
Бодит хүү-30.2%
АТМ-с бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит5,000,000 төгрөг
Худалдан авалт хийх өдрийн лимит5,000,000 төгрөг
Пин код дахин захиалах1,000 төгрөг
Алдсан болон гэмтсэн кард дахин захиалахЭнгийн5,000 төгрөг
Яаралтай7,000 төгрөг
Бэлэн мөнгө авахГэрээт банкны АТМ*300 төгрөг
Бусад дотоодын банк500 төгрөг

* ХХБ, Капитрон банк, УБХотын банк, Ариг банк, ҮХОБанк, Богд банк


Цалингийн кредит карт

Үйлчилгээний нөхцөлШимтгэл хураамж
Жилийн хураамжХураамжгүй
Картын хүчинтэй хугацаа4 жил
Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ
2,000,000 төгрөг
Үлдэгдэл шалгахДотоодын банкны АТМ100 төгрөг
Зээлийн хүү (жилийн)Бэлэн бус гүйлгээ (ПОС худалдан авалт)Зарласан хүү-21.6%
Бодит хүү-24.1%
Бэлэн гүйлгээ (АТМ-аас бэлэн мөнгө авах, данснаас зарлага, шилжүүлэг хийх)Зарласан хүү-26.4%
Бодит хүү-30.2%
АТМ-с бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит3,000,000 төгрөг
Худалдан авалт хийх өдрийн лимит3,000,000 төгрөг
Пин код дахин захиалах1,000 төгрөг
Алдсан болон гэмтсэн кард дахин захиалахЭнгийн5,000 төгрөг
Яаралтай7,000 төгрөг
Бэлэн мөнгө авахГэрээт банкны АТМ*300 төгрөг
Бусад дотоодын банк500 төгрөг

* ХХБ, Капитрон банк, УБХотын банк, Ариг банк, ҮХОБанк, Богд банк


Платинум кредит карт

Үйлчилгээний нөхцөлШимтгэл хураамж
Жилийн хураамж250,000 төгрөг (2 дахь жил хураамжгүй)
Картын хүчинтэй хугацаа2 жил
Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ
30,000,000 төгрөг (10 сая төгрөгөөс дээш барьцаа хөрөнгө шаардана)
Үлдэгдэл шалгахДотоодын банкны АТМ100 төгрөг
Зээлийн хүү (жилийн)Бэлэн бус гүйлгээ (ПОС худалдан авалт)Зарласан хүү-21.6%
Бодит хүү-24.1%
(тухайн сард зарцуулсан бэлэн бус зээлийн төлбөрт хүү тооцохгүй)
Бэлэн гүйлгээ (АТМ-аас бэлэн мөнгө авах, данснаас зарлага, шилжүүлэг хийх)Зарласан хүү-26.4%
Бодит хүү-30.2%
АТМ-с бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит15,000,000 төгрөг
Худалдан авалт хийх өдрийн лимит15,000,000 төгрөг
Пин код дахин захиалахХураамжгүй
Алдсан болон гэмтсэн кард дахин захиалахЭнгийн
Яаралтай
Бэлэн мөнгө авахГэрээт банкны АТМ*300 төгрөг
Бусад дотоодын банк500 төгрөг

* ХХБ, Капитрон банк, УБХотын банк, Ариг банк, ҮХОБанк, Богд банк


Бизнес кредит карт

Үйлчилгээний нөхцөлШимтгэл хураамж
Жилийн хураамж10,000 төгрөг
Картын хүчинтэй хугацаа2 жил
Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ
30,000,000 төгрөг (10 сая төгрөгөөс дээш барьцаа хөрөнгө шаардана)
Үлдэгдэл шалгахДотоодын банкны АТМ100 төгрөг
Зээлийн хүү (жилийн)Бэлэн бус гүйлгээ (ПОС худалдан авалт)Зарласан хүү-21.6%
Бодит хүү-24.1%
Бэлэн гүйлгээ (АТМ-аас бэлэн мөнгө авах, данснаас зарлага, шилжүүлэг хийх)Зарласан хүү-26.4%
Бодит хүү-30.2%
АТМ-с бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит15,000,000 төгрөг
Худалдан авалт хийх өдрийн лимит15,000,000 төгрөг
Пин код дахин захиалах1,000 төгрөг
Алдсан болон гэмтсэн кард дахин захиалахЭнгийн5,000 төгрөг
Яаралтай7,000 төгрөг
Бэлэн мөнгө авахГэрээт банкны АТМ*300 төгрөг
Бусад дотоодын банк500 төгрөг

* ХХБ, Капитрон банк, УБХотын банк, Ариг банк, ҮХОБанк, Богд банк,

Харилцагч та картын үйлчилгээний дэлгэрэнгүй нөхцөлтэй танилцахыг хүсвэл ЭНД дарна уу.


Орон сууц барьцаалсан кредит карт

ЗЭЭЛИЙН ТӨРӨЛ
ЗЭЭЛИЙН ХҮҮ (ЖИЛИЙН)
ХУГАЦААЗЭЭЛ ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛЗЭЭЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН ХУРААМЖ
Төгрөг
Ам.доллар
Орон сууц барьцаалсан дотоодын кредит карт
БэлэнЗарласан хүү-26.40%
Бодит хүү-30.20%
-
Тухайн картын төрлөөс хамаарна

Шимтгэлгүй2,000 төгрөг
Бэлэн бусЗарласан хүү-21.60%
Бодит хүү-24.10%
-


Тухайн сард зарцуулсан бэлэн бус зээлийн төлбөрт хүү тооцохгүй
{{ suggestedServices[selectedSuggested]['link_text'] }}
{{ services[selectedService]['link_text'] }}

Хайх зүйлээ бичнэ үү