Танд өгөх үнэ цэнэ

  • Лимитийн сонголт хийх эрх;
  • Хүү, шимтгэлийн шударга нөхцөл.

Олон улсын виза энгийн кредит карт /Төгрөгийн/

Үйлчилгээний нөхцөлШимтгэл хураамж
Жилийн хураамж20,000 төгрөг
Картын хүчинтэй хугацаа4 жил
Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ
5,000,000 төгрөг
Үлдэгдэл шалгахДотоодын банкны АТМ100 төгрөг
Зээлийн хүү (жилийн)
Бэлэн бус гүйлгээЗарласан хүү-21.6%
Бодит хүү-24.1%
(Тухайн сард зарцуулсан бэлэн бус зээлийн төлбөрт хүү тооцохгүй.)
Бэлэн гүйлгээЗарласан хүү-25.2%
Бодит хүү-28.65%
АТМ-с бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит2,500,000 төгрөг
Худалдан авалт хийх өдрийн лимит2,500,000 төгрөг
Пин код дахин захиалах1,000 төгрөг
Алдсан болон гэмтсэн кард дахин захиалахЭнгийн5,000 төгрөг
Яаралтай7,000 төгрөг
Бэлэн мөнгө авахГэрээт банкны АТМ*300 төгрөг
Бусад дотоодын банк500 төгрөг

* ХХБ, Капитрон банк, УБХотын банк, Ариг банк, ҮХОБанк, Богд банк


Олон улсын виза энгийн кредит карт /Долларын/

Үйлчилгээний нөхцөлШимтгэл хураамж
Жилийн хураамж10 ам.доллар
Картын хүчинтэй хугацаа4 жил
Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ
2,000 ам.доллар
Үлдэгдэл шалгахДотоодын банкны АТМ100 төгрөг
Зээлийн хүү (жилийн)
Бэлэн бус гүйлгээЗарласан хүү-18.0%
Бодит хүү-19.72%
(Тухайн сард зарцуулсан бэлэн бус зээлийн төлбөрт хүү тооцохгүй.)
Бэлэн гүйлгээЗарласан хүү-25.2%
Бодит хүү-28.65%
АТМ-с бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит1,000 ам.доллар
Худалдан авалт хийх өдрийн лимит1,000 ам.доллар
Пин код дахин захиалах1,000 төгрөг
Алдсан болон гэмтсэн кард дахин захиалахЭнгийн5,000 төгрөг
Яаралтай7,000 төгрөг
Бэлэн мөнгө авахГэрээт банкны АТМ*300 төгрөг
Бусад дотоодын банк500 төгрөг

* ХХБ, Капитрон банк, УБХотын банк, Ариг банк, ҮХОБанк, Богд банк


Олон улсын виза алтан кредит карт /Төгрөгийн/

Үйлчилгээний нөхцөлШимтгэл хураамж
Жилийн хураамж60,000 төгрөг
Картын хүчинтэй хугацаа4 жил
Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ
5,000,000 төгрөг
Үлдэгдэл шалгахДотоодын банкны АТМ100 төгрөг
Зээлийн хүү (жилийн)Бэлэн бус гүйлгээЗарласан хүү-21.6%
Бодит хүү-24.1%
(Тухайн сард зарцуулсан бэлэн бус зээлийн төлбөрт хүү тооцохгүй.)
Бэлэн гүйлгээЗарласан хүү-25.2%
Бодит хүү-28.65%
АТМ-с бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит10,000,000 төгрөг
Худалдан авалт хийх өдрийн лимит10,000,000 төгрөг
Пин код дахин захиалах1,000 төгрөг
Алдсан болон гэмтсэн кард дахин захиалахЭнгийн5,000 төгрөг
Яаралтай7,000 төгрөг
Бэлэн мөнгө авахГэрээт банкны АТМ*300 төгрөг
Бусад дотоодын банк500 төгрөг

* ХХБ, Капитрон банк, УБХотын банк, Ариг банк, ҮХОБанк, Богд банк


Олон улсын виза алтан кредит карт /Долларын/

Үйлчилгээний нөхцөлШимтгэл хураамж
Жилийн хураамж30 ам.доллар
Картын хүчинтэй хугацаа4 жил
Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ
10,000 ам.доллар
Үлдэгдэл шалгахДотоодын банкны АТМ100 төгрөг
Зээлийн хүү (жилийн)
Бэлэн бус гүйлгээЗарласан хүү-21.6%
Бодит хүү-24.1%
(Тухайн сард зарцуулсан бэлэн бус зээлийн төлбөрт хүү тооцохгүй.)
Бэлэн гүйлгээЗарласан хүү-25.2%
Бодит хүү-28.65%
АТМ-с бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит5,000 ам.доллар
Худалдан авалт хийх өдрийн лимит5,000 ам.доллар
Пин код дахин захиалах1,000 төгрөг
Алдсан болон гэмтсэн кард дахин захиалахЭнгийн5,000 төгрөг
Яаралтай7,000 төгрөг
Бэлэн мөнгө авахГэрээт банкны АТМ*300 төгрөг
Бусад дотоодын банк500 төгрөг

* ХХБ, Капитрон банк, УБХотын банк, Ариг банк, ҮХОБанк, Богд банк


Орон сууц барьцаалсан олон улсын кредит карт


ЗЭЭЛИЙН ТӨРӨЛЗЭЭЛИЙН ХҮҮ (ЖИЛЭЭР)ХУГАЦААЗЭЭЛ ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛЗЭЭЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН ХУРААМЖ
  
Төгрөг
Ам.доллар
Энгийн
Алтан
1-4 жил хүртэл
Шимтгэлгүй
2,000 төгрөг
Орон сууц барьцаалсан олон улсын эрхтэй кредит карт
БэлэнЗарласан хүү-24.00%
Бодит хүү-27.11%
Зарласан хүү - 24.00%
Бодит хүү - 27.11%
Бэлэн бус
Зарласан хүү-21.60%
Бодит хүү-24.10%

Зарласан хүү-19.20%
Бодит хүү-21.16%


Зарласан хүү-16.80%
Бодит хүү-18.29%
{{ suggestedServices[selectedSuggested]['link_text'] }}
{{ services[selectedService]['link_text'] }}

Хайх зүйлээ бичнэ үү