Төлөх нийт хэмжээ:
{{ loan_result.Total | formatNumber }} ₮
Сард төлөх хэмжээ:
{{ loan_result.Payment | formatNumber }} ₮
Сар Зээлийн үлдэгдэл Үндсэн зээлийн төлбөр Бодогдсон хүү Нийт төлбөр
{{ind + 1}} {{record.remaining | formatNumber('0,0.00')}} {{record.main | formatNumber('0,0.00')}} {{record.interest | formatNumber('0,0.00')}} {{record.payment | formatNumber('0,0.00')}}
Дэлгэрэнгүй

Сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа болон зарууд

Аюулгүй байдалтай холбоотой зөвлөгөө, мэдээлэл

Хайх зүйлээ бичнэ үү