Тавигдах шаардлага

 • Зээлдэгч нь суралцагчийн асран хамгаалагч байх;
 • Зээлдэгч нь тогтмол орлоготой байх;
 • Хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх;
 • Зээлдэгч нь банкны шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байна. /10 сая төгрөгөөс дээш дүнтэй зээлийн хувьд заавал үл хөдлөх хөрөнгө барьцаална/

Зээлийн нөхцөл

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ
ЗЭЭЛИЙН ХҮҮ (ЖИЛИЙН)ЗЭЭЛИЙН ХУГАЦААЗЭЭЛ ОЛГОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛЗЭЭЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН ХУРААМЖ
ТӨГРӨГАМ.ДОЛЛАР
100 сая төгрөг хүртэл буюу түүнтэй тэнцэхүйц ам.долларЗарласан хүү-21.60%
Бодит хүү-24.10%
Зарласан хүү-12.00%
Бодит хүү-12.75%
7-12 сар хүртэл
1.00%2 000төгрөг

Бүрдүүлэх материал

 • Иргэний үнэмлэх;
 • Сурагчийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/;
 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт;
 • Орлого нотлох бусад бичиг баримтууд;
 • Сурагчийн хувийн хэрэг;
 • Сургуулийн тодорхойлолт;
 • Сургуулийн төлбөрийн нэхэмжлэх;
 • Барьцаа хөрөнгийн бичиг баримт;
 • Зээл хүсэгчийн орлогоос хамааран зээлийн материалыг зээлийн ажилтан нэмж бүрдүүлнэ.
{{ suggestedServices[selectedSuggested]['link_text'] }}
{{ services[selectedService]['link_text'] }}

Хайх зүйлээ бичнэ үү