Танд өгөх үнэ цэнэ

  • Өндөр нууцлалтай технологи;
  • 24/7 давхар хяналт.

ОУ-н виза энгийн карт /Төгрөгийн/

Үйлчилгээний нөхцөлШимтгэл хураамж
Жилийн хураамж20,000 төгрөг
Картын хүчинтэй хугацаа4 жил
АТМ-с бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит5,000,000 төгрөг
Худалдан авалт хийх өдрийн лимит10,000,000 төгрөг
Пин код дахин захиалах1,000 төгрөг
Алдсан болон гэмтсэн кард дахин захиалахЭнгийн5,000 төгрөг
Яаралтай7,000 төгрөг
Бэлэн мөнгө авахГэрээт банкны АТМ*300 төгрөг
Бусад дотоодын банк500 төгрөг
Гадаадын банкны АТМ2.00% (min 3 ам.доллар)
Үлдэгдэл шалгахДотоодын банкны АТМ100 төгрөг
Гадаадын банкын АТМ0.5 ам.доллар

* ХХБ, Капитрон банк, УБХотын банк, Ариг банк, ҮХОБанк, Богд банк


ОУ-н виза энгийн карт /Долларын/

Үйлчилгээний нөхцөлШимтгэл хураамж
Жилийн хураамж10 ам.доллар
Картын хүчинтэй хугацаа4 жил
АТМ-с бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит3,000 ам.доллар
Худалдан авалт хийх өдрийн лимит5,000 ам.доллар
Пин код дахин захиалах1,000 төгрөг
Алдсан болон гэмтсэн кард дахин захиалахЭнгийн5,000 төгрөг
Яаралтай7,000 төгрөг
Бэлэн мөнгө авахГэрээт банкны АТМ*300 төгрөг
Бусад дотоодын банк500 төгрөг
Гадаадын банкны АТМ2.00% (min 3 ам.доллар)
Үлдэгдэл шалгахДотоодын банкны АТМ100 төгрөг
Гадаадын банкын АТМ0.5 ам.доллар

* ХХБ, Капитрон банк, УБХотын банк, Ариг банк, ҮХОБанк, Богд банк


ОУ-н виза алтан карт /Төгрөгийн/

Үйлчилгээний нөхцөлШимтгэл хураамж
Жилийн хураамж40,000 төгрөг
Картын хүчинтэй хугацаа4 жил
АТМ-с бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит10,000,000 төгрөг
Худалдан авалт хийх өдрийн лимит15,000,000 төгрөг
Пин код дахин захиалах1,000 төгрөг
Алдсан болон гэмтсэн кард дахин захиалахЭнгийн5,000 төгрөг
Яаралтай7,000 төгрөг
Бэлэн мөнгө авахГэрээт банкны АТМ*300 төгрөг
Бусад дотоодын банк500 төгрөг
Гадаадын банкны АТМ2.00% (min 3 ам.доллар)
Үлдэгдэл шалгахДотоодын банкны АТМ100 төгрөг
Гадаадын банкын АТМ0.5 ам.доллар

* ХХБ, Капитрон банк, УБХотын банк, Ариг банк, ҮХОБанк, Богд банк


ОУ-н виза алтан карт /Долларын/

Үйлчилгээний нөхцөлШимтгэл хураамж
Жилийн хураамж20 ам.доллар
Картын хүчинтэй хугацаа4 жил
АТМ-с бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит5,000 ам.доллар
Худалдан авалт хийх өдрийн лимит10,000 ам.доллар
Пин код дахин захиалах1,000 төгрөг
Алдсан болон гэмтсэн кард дахин захиалахЭнгийн5,000 төгрөг
Яаралтай7,000 төгрөг
Бэлэн мөнгө авахГэрээт банкны АТМ*300 төгрөг
Бусад дотоодын банк500 төгрөг
Гадаадын банкны АТМ2.0% (min 3 ам.доллар)
Үлдэгдэл шалгахДотоодын банкны АТМ100 төгрөг
Гадаадын банкын АТМ0.5 ам.доллар

* ХХБ, Капитрон банк, УБХотын банк, Ариг банк, ҮХОБанк, Богд банк

Харилцагч та картын үйлчилгээний дэлгэрэнгүй нөхцөлтэй танилцахыг хүсвэл ЭНД дарна уу.

{{ suggestedServices[selectedSuggested]['link_text'] }}
{{ services[selectedService]['link_text'] }}

Хайх зүйлээ бичнэ үү