Үйлчилгээний нөхцөл

Эх үүсвэртэй баталгааШимтгэл, хураамж
Баталгаа гаргах

1,000,000 төгрөг, 1,000 ам.доллар хүртэлх дүнд
10,000 төгрөг, 10 ам.доллар (нэг удаа)
1,000,000 төгрөг, 1,000 ам.доллараас дээш дүнд
30,000 төгрөг, 30 ам.доллар (нэг удаа)
Баталгааны нөхцөлд өөрчлөлт оруулах
20,000 төгрөг
Баталгааг цуцлах
Шимтгэлгүй


Эх үүсвэргүй баталгааШимтгэл, хураамж
Баталгаа гаргах
Тендерийн баталгаа (20 сая төгрөг хүртэлх дүнд эх үүсвэр байршуулах эсвэл барьцаа хөрөнгө барьцаалах түүнээс илүү гарсан үнийн дүнгээс шимтгэлээр)
20,000,001-50,000,000 төгрөг хүртэл
8.00% (нэг удаа)
50,000,001-100,000,000 төгрөг хүртэл
6.00% (нэг удаа)
100,000,001 төгрөгөөс дээш дүнд
4.00% (нэг удаа)

Бүрдүүлэх материал

  • Баталгаа гаргуулах тухай албан тоот;
  • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (эх хувийн хамт авчирч баталгаажуулах);
  • Хуулийн этгээдийн дүрэм (эх хувийн хамт авчирч баталгаажуулах);
  • Иргэн болон хуулийн этгээдийн удирдлагын иргэний үнэмлэхийн хуулбар (эх хувийн хамт авчирч баталгаажуулах);
  • Тендерийн урилга;
  • Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын шийдвэр;
  • Тендерийн баталгааны маягт.
{{ suggestedServices[selectedSuggested]['link_text'] }}
{{ services[selectedService]['link_text'] }}

Хайх зүйлээ бичнэ үү