Гадаад инкасс:

Гадаад инкасс гэдэг нь банк худалдагчийн өмнөөс худалдан авагчид баримт хүргүүлж, төлбөр нэхэмжлэн авах ажиллагаа юм. Инкассын үйлчилгээг хоорондоо худалдаа хийж байсан туршлагатай,  бизнесийн харилцаатай түншүүд хэрэглэхэд тохиромжтой.

Бид харилцагчийн хүсэлтээр дараах үйлчилгээг үзүүлж байна. Үүнд:

  • Импортын инкасс хүлээн авах
  • Экспортын инкасс нээх

Инкассын баримт гардуулах хэлбэрээр 2 ангилдаг:

  • Төлбөр хийсний дараа баримтуудыг хүлээлгэж өгөх (Documents against payment- D/P)
  • Вексель акцепт хийсний дараа баримтуудыг хүлээлгэн өгөх (Documents against acceptance- D/А)

Давуу тал:

  • Төлбөрийн уян хатан нөхцөл тогтоох боломжтой.
  • Инкассын төлбөр тооцоо нь импортлогчид ачилтаас хойш төлбөр хийх буюу ачилтын баримтыг хүлээн авсны дараа төлбөр хийх боломжийг олгодог.
  • Банкууд экспортлогчийн барааг эзэмших эрхийг импортлогч баримтын эсрэг төлбөр хийх буюу эсвэл векселийг акцептлах хүртэл хамгаалж байдаг. 

Гадаад инкассын цикл:


Үйлчилгээний нөхцөл:

Импортын инкассШимтгэл, хураамж
Импортын инкасс мэдэгдэх
10 ам.доллар
Баримтыг олгох
Төлбөрийн дагуу олгох
20 ам.доллар
Акцептын дагуу олгох
Төлбөр гүйцэтгэх бүрт20 ам.доллар
Харилцагчийн хүсэлтээр авах шимтгэлүүд:
Өөрчлөлт оруулсныг мэдэгдэх
10 ам.доллар
Цуцлах10 ам.доллар
Банкны лавлагаа илгээх
10 ам.доллар


Экспортын инкасШимтгэл, хураамж
Инкассын баримт илгээж, төлбөр нэхэмжлэх
30 ам.доллар
Төлбөр гүйцэтгэх бүрт
20 ам.доллар
Харилцагчийн хүсэлтээр авах шимтгэлүүд:
Өөрчлөлт оруулсныг мэдэгдэх
20 ам.доллар
Цуцлах
10 ам.доллар
Банкны лавлагаа
10 ам.доллар
Жич: 1. Буухиа шуудангийн зардлыг харилцагч хариуцна.
2. Хэрэв экспортын инкасст төлбөр хариуцагч бусад банкны шимтгэл, зардлыг төлөөгүй бол инкасс нээлгэгчээс суутган авна.Бүрдүүлэх материал:

  • Инкасс нээлгэх хүсэлт /Татах/;
  • Худалдааны гэрээ хэлцэл /нэхэмжлэл, худалдааны баримтууд/.
{{ suggestedServices[selectedSuggested]['link_text'] }}
{{ services[selectedService]['link_text'] }}

Хайх зүйлээ бичнэ үү