Танд өгөх үнэ цэнэ

 • Secure and reliable;
 • The account owner is eligible for loan interest rate discounts;
 • Competitive interest rates;
 • Option to collect interest income on any account;
 • Monitor your account accurately and efficiently by using online banking service and smart bank;
 • Free of charge financial advisory service.

Үйлчилгээний нөхцөл

Terms & conditions
MNT

USD

RUB

EUR
CNY
Хадгаламж нээх доод үлдэгдэл
5,000,0005,00035,0004,50035,000
Хугацаатай хадгаламжийн хүү
Байгууллагын хугацаатай хадгаламжийн хүүг гэрээгээр харилцан тохиролцож тогтоно.
Данс нээх болон хаахад
Хураамжгүй

Бүрдүүлэх материал

Монгол Улсын иргэн
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эх хувь;
 • Гарын үсгийн баталгаа дансны төрөл бүр дээр / нотариатаар батлагдсан байна, маягтыг банкнаас авна/;
 • 1, 2-р гарын үсэг зурах эрхийг олгосон шийдвэр;
 • 1, 2-р гарын үсэг зурах этгээдийн цахим үнэмлэхийн хуулбар, цээж зураг /3:4/;
Гадаадын иргэн
 • Данс нээх тухай албан бичиг;
 • Гэрчилгээ;
 • Дүрмийн хуулбар;
 • Гарын үсгийн баталгаа дансны төрөл бүр дээр /нотариатаар батлагдсан байна, маягтыг банкнаас авна/;
 • Мөнгөн хөрөнгийг захиран зарцуулах этгээдийн паспортын хуулбар, цээж зураг;
 • Шаардлагатай бусад нэмэлт баримтууд.
{{ suggestedServices[selectedSuggested]['link_text'] }}
{{ services[selectedService]['link_text'] }}

Хайх зүйлээ бичнэ үү