Танд өгөх үнэ цэнэ

 • Дансны хялбар бүртгэл;
 • Аюулгүй найдвартай;
 • Дансны тогтмол үлдэгдэлдээ хүү тооцуулан авах;
 • Төрөл бүрийн валют арилжаа хийх;
 • Цахим банкны үйлчилгээнд бүртгүүлж, банкинд ирэхгүйгээр интернет, гар утас ашиглан дансны бүртгэлээ хянах..

Үйлчилгээний нөхцөл

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

MNT

USD

RUS

EUR
CNY
Хадгаламж нээх доод үлдэгдэл
5,000,0005,00035,0004,50035,000
Хугацаагүй хадгаламжийн хүү (жилээр)
3.60%
1.00%
Данс нээх болон хаахад
Хураамжгүй

Бүрдүүлэх материал

Монгол Улсын иргэн
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эх хувь;
 • Гарын үсгийн баталгаа дансны төрөл бүр дээр / нотариатаар батлагдсан байна, маягтыг банкнаас авна/;
 • 1, 2-р гарын үсэг зурах эрхийг олгосон шийдвэр;
 • 1, 2-р гарын үсэг зурах этгээдийн цахим үнэмлэхийн хуулбар, цээж зураг /3:4/.
Гадаадын иргэн
 • Данс нээх тухай албан бичиг;
 • Гэрчилгээ;
 • Дүрмийн хуулбар;
 • Гарын үсгийн баталгаа дансны төрөл бүр дээр /нотариатаар батлагдсан байна, маягтыг банкнаас авна/;
 • Мөнгөн хөрөнгийг захиран зарцуулах этгээдийн паспортын хуулбар, цээж зураг;
 • Шаардлагатай бусад нэмэлт баримтууд.
{{ suggestedServices[selectedSuggested]['link_text'] }}
{{ services[selectedService]['link_text'] }}

Хайх зүйлээ бичнэ үү