Зээлийн нөхцөл

Нөхцөл
Зээлийн хэмжээ
Зээлийн хүү (жилийн) /Төгрөг/
Хугацаа
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл
Улс, хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээнд дэмжлэг үзүүлэх төслийн зээл
Худалдан авч буй автобусны үнийн дүнгээс хэтрэхгүй байхЗарласан хүү-4.50%
Бодит хүү-4.60%
120 сар хүртэл
0.30%

Үл хөдлөх хөрөнгө нэмж барьцаалах тохиолдолд урьдчилгаа төлбөр – 0%, бусад тохиолдолд урьдчилгаа төлбөр хамгийн багадаа - 10.00%


Тавигдах шаардлага

 • Хот хоорондын нийтийн тээврийг сүүлийн 3 болон түүнээс дээш жил эрхэлсэн туршлагатай байх;
 • Зээлээ эргэн төлөх чадвартай байх буюу чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх;
 • Автомашиныг банкны нэр дээр шилжүүлж фидуцийн гэрээ хийхийг зөвшөөрсөн байх;
 • Банкны зүгээс тавигдах бусад нэмэлт шалгуурийг хангасан байх.

Бүрдүүлэх материал

 • Компанийн танилцуулга;
 • Компанийн гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар;
 • Компанийн хувьд 2 болон түүнээс дээш эзэмшигчтэй бол ТУЗ-ийн шийдвэр, тогтоол;
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн лавлагаа;
 • Компани эзэмшигчдийн тодорхойлолт;
 • Зээлдэгчийн санхүүгийн мэдээлэл, санхүүгийн тайлан;
 • Орлого нотлох баримт;
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ бусад баримт мэдээлэл;
 • Үйл ажиллагаатай холбоотой бусад баримт мэдээлэл;
 • Холбогдох шугам замын мэдээлэл;
 • Автотээврийн Үндэсний төвтэй байгуулсан гэрээнүүд, сүүлийн 2 жилийн хугацаанд гэрээ дүгнэсэн актууд;
 • Бусад банк болон ББСБ-ын харилцах дансны хуулга;
 • Бусад шаардлагатай бусад материалууд.
{{ suggestedServices[selectedSuggested]['link_text'] }}
{{ services[selectedService]['link_text'] }}

Хайх зүйлээ бичнэ үү