Танд өгөх үнэ цэнэ

 • Хэрэгцээг хангахуйц бодит;
 • Зээл төлөх хуваарь уян хатан;
 • Хугацаа оновчтой;
 • Төлбөрийн дарамтгүй.

Зээлийн нөхцөл

НөхцөлЗээлийн хэмжээЗээлийн хүү (ЖИЛИЙН)Хугацаа
ТөгрөгАм.дол
Эргэлтийн хөрөнгийн зээл
Зээл хүсэгчийн бизнесийн онцлог, үйл ажиллагааны цар хүрээнээс шалтгаалж тодорхойлно.
Зарласан хүү-20.40%-24.00%
Бодит хүү-22.62%-27.11%
Зарласан хүү-13.20%-18.00%
Бодит хүү-14.11%-19.72%
30 сар хүртэл
Хөрөнгө оруулалтын зээл60 сар хүртэл
Зээлийн шугам24 сар хүртэл
Зээлийн шугамын ашиглаагүй үлдэгдэл-
Зарласан хүү-3.60%
Бодит хүү-3.67%
Зарласан хүү-1.80%
Бодит хүү-1.82%
-Шимтгэл хураамж

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл
Зээлийн өргөдлийн хураамж
Зээлийн хугацаа сунгах
Бусад нөхцөлд өөрчлөлт оруулах
0.50% (max 5,000,000 төг буюу түүнтэй тэнцэх ам.дол)
10,000 төгрөг
0.50% (max 5,000,000 төг буюу түүнтэй тэнцэх ам.дол)
100,000 төгрөг

Тавигдах шаардлага

 • Бизнес эрхэлсэн туршлагатай байх;
 • Зээлээ эргэн төлөх чадвартай байх;
 • Нийт хөрөнгө оруулалтын тодорхой хувийг өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн байх.

Бүрдүүлэх материал

 • Зээл хүссэн албан хүсэлт;
 • Компанийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Компанийн дүрмийн хуулбар;
 • Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой тусгай зөвшөөрөл, бусад бичиг баримт;
 • Зээлийн зориулалтын талаар мэдээлэл, гэрээ, төсөл гэх мэт
 • Татварын албаны тодорхойлолт;
 • Компанийн санхүүгийн тайлан;
 • Барьцаалах хөрөнгийн бичиг баримт/эх хувь/;
 • Зээл авах болон хөрөнгө барьцаалах тухай ТУЗ /ХНХ/-ийн тогтоол;
 • Бусад шаардлагатай нэмэлт материалууд;
{{ suggestedServices[selectedSuggested]['link_text'] }}
{{ services[selectedService]['link_text'] }}

Хайх зүйлээ бичнэ үү