Танд өгөх үнэ цэнэ

  • 24 цагийн давхар хяналт;
  • Интернэтгүй үед дансны мэдээлэл авах боломж.

Үйлчилгээний нөхцөл

Үйлчилгээний төрөл
Нөхцөл
Ханш лавлах

Гар утасны дугаараас мессежний нэгж хасагдана
Дансны үлдэгдэл шалгах
Сүүлийн 5 гүйлгээний мэдээлэл харах
Орлого зарлагын гүйлгээний мэдээлэл авах /Гүйлгээ бүрт/
50 төгрөг

Үйлчилгээнд бүртгүүлэх

  • Цахим үнэмлэх;
  • Чингис Хаан Банкны цахим банкны үйлчилгээ авах хүсэлтийн маягт бөглөх. (татаж авах)
{{ suggestedServices[selectedSuggested]['link_text'] }}
{{ services[selectedService]['link_text'] }}

Хайх зүйлээ бичнэ үү