Үйлчилгээний нөхцөл

Банкнаас гадаадад баталгаа гаргах
Шимтгэл, хураамж
Эх үүсвэртэй гадаад баталгаа гаргах
50 ам.доллар (нэг удаа)
Эх үүсвэргүй гадаад баталгаа гаргах
Нэг удаа
0.20% (min 100 ам.доллар, max 350 ам.доллар)
Жилийн
1.00% - 5.00%
Банкнаас гадаадад гаргасан баталгааны үнийн дүнг өөрчлөх
0.20% (min 150 ам.доллар, max 350 ам.доллар, өссөн дүнгээс)
Банкнаас гадаадад гаргасан баталгааны нөхцөлд өөрчлөлт оруулах
20 ам.доллар
Банкнаас гадаадад гаргасан баталгааг цуцлах
50 ам.доллар


Гадаадын банкны гаргасан баталгааШимтгэл, хураамж
Гадаадын банкнаас ирсэн баталгааг харилцагчид мэдэгдэх

30 ам.доллар
Гадаадын банкнаас ирсэн баталгааны нөхцөлд өөрчлөлт орсныг мэдэгдэх
10 ам.доллар
Гадаадын банкнаас ирсэн баталгааг цуцлах
25 ам.доллар

Бүрдүүлэх материал

  • Баталгаа нээлгэх хүсэлт;
  • Худалдааны гэрээ хэлцэл /нэхэмжлэл/;
  • Эх үүсвэргүй баталгаа нээлгэх бол зээлийн материалыг нэмж бүрдүүлнэ.
{{ suggestedServices[selectedSuggested]['link_text'] }}
{{ services[selectedService]['link_text'] }}

Хайх зүйлээ бичнэ үү