Ам.долларын гуйвуулга

НӨХЦӨЛХУРААМЖБУСАД НӨХЦӨЛ, ХУРААМЖ
ЭХНИЙ ДАМЖУУЛАГЧ БАНКНЫ ШИМТГЭЛ
БҮХ ДАМЖУУЛАГЧ БАНКНЫ ШИМТГЭЛ
/Баталгаат гуйвуулга/
*НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ, ГҮЙЛГЭЭ БУЦААХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ
0-5,000.00 ам.доллар10,000 төгрөг18 ам.доллар
30 ам.доллар

50 ам.доллар

5,000.01–10,000.00 ам.доллар15,000 төгрөг
10,000.01–20,000.00 ам.доллар20,000 төгрөг
20,000.01-50,000.00 ам.доллар25,000 төгрөг
50,000.01-100,000.00 ам.доллар
30,000 төгрөг
100,000.01-ээс дээш ам.доллар

35,000 төгрөг

*Дамжуулагч банкуудын хураамж, шимтгэлээс шатгаалан уг дүн өөрчлөгдөж болно.


Еврогийн гуйвуулга

НӨХЦӨЛХУРААМЖБУСАД НӨХЦӨЛ, ХУРААМЖ
ЭХНИЙ ДАМЖУУЛАГЧ БАНКНЫ ШИМТГЭЛ
/Герман улс руу/
ЭХНИЙ ДАМЖУУЛАГЧ БАНКНЫ ШИМТГЭЛ
/Бусад улс руу/
ХАРИЛЦАГЧИЙН ХҮСЭЛТЭЭР ЛАВЛАГАА ЯВУУЛАХ
*НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ БУЦААХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ
0 – 5,000.00 хүртэл евро
4 евро
8 евро
/Үнийн дүн харгалзахгүй/
0-12,500 хүртэл евро12 евро35 евро50 евро
5,000.01-100,000.00 хүртэл евро
8 евро
12,501-50,000 хүртэл евро18 евро
100,000.01-ээс дээш евро
12 евро50,001-ээс дээш евро22 евро

*Дамжуулагч банкуудын хураамж, шимтгэлээс шатгаалан уг дүн өөрчлөгдөж болно.


Рублийн гуйвуулга

НӨХЦӨЛХУРААМЖБУСАД НӨХЦӨЛ, ХУРААМЖ
ЭХНИЙ ДАМЖУУЛАГЧ БАНКНЫ ШИМТГЭЛ
*НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ БУЦААХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ
0 – 100,000.00 хүтэл рубль8,000 төгрөг35 рубль20,000 төгрөг
100,000.01-ээс дээш рубль12,000 төгрөг

                                                                                         *Дамжуулагч банкуудын хураамж, шимтгэлээс шатгаалан уг дүн өөрчлөгдөж болно.Швейцарь франкийн гуйвуулга

НӨХЦӨЛХУРААМЖБУСАД НӨХЦӨЛ, ХУРААМЖ
ЭХНИЙ ДАМЖУУЛАГЧ БАНКНЫ ШИМТГЭЛ
*НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ БУЦААХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ
Үнийн дүн харгалзахгүй
10 франк
10 франк
60 франк

*Дамжуулагч банкуудын хураамж, шимтгэлээс шатгаалан уг дүн өөрчлөгдөж болно.


Воны гуйвуулга

НӨХЦӨЛХУРААМЖЭХНИЙ ДАМЖУУЛАГЧ БАНКНЫ ШИМТГЭЛ
*НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ, ГҮЙЛГЭЭ БУЦААХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ
Үнийн дүн харгалзахгүй10,000 төгрөг20,000 вонн
35,000 вонн

*Дамжуулагч банкуудын хураамж, шимтгэлээс шатгаалан уг дүн өөрчлөгдөж болно.


Иенийн гуйвуулга

НӨХЦӨЛ
ХУРААМЖ
БУСАД НӨХЦӨЛ, ХУРААМЖ
ЭХНИЙ ДАМЖУУЛАГЧ БАНКНЫ ШИМТГЭЛ
НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ, ГҮЙЛГЭЭ БУЦААХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ*
0-100,000.00 хүртэл иен10,000 төгрөг
0-2,500,000 хүртэл иен (Гүйлгээ үндсэн дүнгээр илгээгдэнэ)
2,500 иен6,500 иен
100,000.01-3,000,000.00 хүртэл иен
15,000 төгрөг2,500,001-с дээш иен**5,000 иен
3000,000.01-ээс дээш иен
20,000 төгрөг 

*Дамжуулагч банкуудын хураамж, шимтгэлээс шатгаалан уг дүн өөрчлөгдөж болно.

**Гүйлгээний үндсэн дүн дээр тухайн өдрийн ханшаар тооцсон дамжуулагч банкны шимтгэлийн дүн нэмж илгээгдэнэ


Юанийн гуйвуулга

НӨХЦӨЛХУРААМЖБУСАД НӨХЦӨЛ, ХУРААМЖ
ЭХНИЙ ДАМЖУУЛАГЧ БАНКНЫ ШИМТГЭЛ
*НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ, ГҮЙЛГЭЭ БУЦААХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ
0 – 10,000.00 юань
5,000 төгрөг
35 юань50 юань
10,000.01 – 50,000.00 юань
7,000 төгрөг
50,000.01 – 100,000.00 юань
10,000 төгрөг
100,000.01-ээс дээш юань
18,000 төгрөг

*Дамжуулагч банкуудын хураамж, шимтгэлээс шатгаалан уг дүн өөрчлөгдөж болно.


Фунт стерлингийн гуйвуулга

НӨХЦӨЛХУРААМЖБУСАД НӨХЦӨЛ, ХУРААМЖ
ЭХНИЙ ДАМЖУУЛАГЧ БАНКНЫ ШИМТГЭЛ
*НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ БУЦААХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ
Үнийн дүн харгалзахгүй
5 фунт
15 фунт
40 фунт

*Дамжуулагч банкуудын хураамж, шимтгэлээс шатгаалан уг дүн өөрчлөгдөж болно.


Хонконг долларын гуйвуулга

НӨХЦӨЛХУРААМЖБУСАД НӨХЦӨЛ, ХУРААМЖ
ЭХНИЙ ДАМЖУУЛАГЧ БАНКНЫ ШИМТГЭЛ
*НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ БУЦААХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ
Үнийн дүн харгалзахгүй
60 хонконг доллар
150 хонконг доллар
300 хонконг доллар

*Дамжуулагч банкуудын хураамж, шимтгэлээс шатгаалан уг дүн өөрчлөгдөж болно.


Канад долларын гуйвуулга

НӨХЦӨЛХУРААМЖБУСАД НӨХЦӨЛ, ХУРААМЖ
ЭХНИЙ ДАМЖУУЛАГЧ БАНКНЫ ШИМТГЭЛ
*НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ БУЦААХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ
Үнийн дүн харгалзахгүй
8 канад доллар
10 канад доллар
50 канад доллар

*Дамжуулагч банкуудын хураамж, шимтгэлээс шатгаалан уг дүн өөрчлөгдөж болно.


Шимтгэл хураамжийн бусад нөхцлүүд

НөхцөлХураамж
Гаднаас ирсэн гуйвуулгыг буцаахадАм.доллар15 ам.доллар
Бусад валют (албан ханшаар)15 ам.доллартой тэнцэх валют
Банк хоорондын валютын гүйлгээ (бэлэн ба бэлэн бус)Ам.доллар0.5 ам.доллар
Бусад валют (албан ханшаар)0.5 ам.доллартой тэнцэх валют


{{ suggestedServices[selectedSuggested]['link_text'] }}
{{ services[selectedService]['link_text'] }}

Хайх зүйлээ бичнэ үү