Ам.долларын гуйвуулга

НӨХЦӨЛ
ХУРААМЖ
Бусад нөхцөл хураамж
Эхний дамжуулагч банкны хураамж
*Бүх дамжуулагч банкны хураамж 
/АНУ-руу/
*Бүх дамжуулагч банкны хураамж 
/Бусад улс руу/
1-5,000 ам.доллар10,000 төгрөг15 ам.доллар25 ам.доллар

35 ам.доллар

5,001–10,000 ам.доллар15,000 төгрөг
10,001–20,000 ам.доллар20,000 төгрөг
20,001-50,000 ам.доллар25,000 төгрөг
50,001-100,000 ам.доллар
30,000 төгрөг
100,001-ээс дээш ам.доллар

35,000 төгрөг

*Бүх дамжуулагч банкны хураамж гэдэгт эхний дамжуулагч банк буюу корреспондент банкны хураамж орсон болно.

Анхааруулга: Эцсийн хүлээн авагч банк нь Citibank-ны харилцагч 1100 банкны жагсаалтад байгаа тохиолдолд баталгаат гуйвуулга илгээх боломжтой. 


Еврогийн гуйвуулга

НӨХЦӨЛ
ХУРААМЖБусад нөхцөл, хураамж
OUR charge (дамжуулагч банкны хураамж)
Харилцагчийн хүсэлтээр лавлагаа явуулахад
Нэмэлт өөрчлөлт буцаах, хүчингүй болгох
1 – 5,000 хүртэл евро
6 евро
7 евро
35 евро50 евро
5,001-ээс дээш евро
10 евро
12 евро

Рублийн гуйвуулга

НӨХЦӨЛ
ХУРААМЖ
Бусад нөхцөл,  хураамж
Нэмэлт өөрчлөлт буцаах, хүчингүй болгох
1 – 100,000 хүтэл рубль8,000 төгрөг20,000 төгрөг
100,001-ээс дээш рубль12,000 төгрөг

5 удаагийн рублийн гуйвуулга хийсний дараа 1 удаагийн 200 000 хүртэл рублийн гуйвуулга хураамжгүй.


Швейцарь франкийн гуйвуулга

НӨХЦӨЛ
ХУРААМЖ
Бусад нөхцөл, хураамж
OUR charge (дамжуулагч банкны хураамж)Нэмэлт өөрчлөлт буцаах, хүчингүй болгох
Үнийн дүн харгалзахгүй
10 франк
25 франк
75 франк

Воны гуйвуулга

НӨХЦӨЛХУРААМЖЭХНИЙ ДАМЖУУЛАГЧ БАНКНЫ ХУРААМЖ
Kookmin банкны харилцагч руу
Бусад Солонгос банкны харилцагч руу
Үнийн дүн харгалзахгүй10,000 төгрөг15,000 вонн
20,000 вонн

Иенийн гуйвуулга

НӨХЦӨЛ
ХУРААМЖ
Бусад нөхцөл, хураамж
Эхний дамжуулагч банкны хураамж (Сбер банкны харилцагч руу)Эхний дамжуулагч банкны хураамж (Бусад банк руу)
1-1,000,000 хүртэл иен10,000 төгрөг
1 ам.доллар(min 15 ам.доллар, max 200 ам.доллар)
1,000,001-3,000,000 хүртэл иен
15,000 төгрөг
3000,001-ээс дээш иен
20,000 төгрөг 

Юанийн гуйвуулга

НӨХЦӨЛ
ХУРААМЖ
ЭХНИЙ ДАМЖУУЛАГЧ БАНКНЫ ХУРААМЖ
1 – 10,000 юань
5,000 төгрөг
30 юань
10,001 – 50,000 юань
7,000 төгрөг
50,001 – 100,000 юань
10,000 төгрөг
100,001-ээс дээш юань
18,000 төгрөгФунт стерлингийн гуйвуулга

НӨХЦӨЛ
ХУРААМЖ
Бусад нөхцөл, хураамж
OUR charge (дамжуулагч банкны хураамж)Нэмэлт өөрчлөлт буцаах, хүчингүй болгох
Үнийн дүн харгалзахгүй
15 фунт
15 фунт
30 фунт

Бусад валютын гуйвуулга

НӨХЦӨЛ
ХУРААМЖ
ДАМЖУУЛАГЧ БАНКНЫ ХУРААМЖ
Үнийн дүн харгалзахгүй25 ам.доллар
25 ам.доллар

Бусад валютуудыг төгрөг, ам.долларын эсрэг хөрвүүлж гадаад гуйвуулга хийнэ.


Шимтгэл хураамжийн бусад нөхцлүүд

НөхцөлХураамж
Гаднаас ирсэн гуйвуулгыг буцаахадАм.доллар15 ам.доллар
Бусад валют (албан ханшаар)15 ам.доллартой тэнцэх валют
Гаднаас банк андуурч орж ирсэн гуйвуулгыг хүлээн авагчид бэлнээр олгох15 ам.доллар
Банк хоорондын валютын гүйлгээ (бэлэн ба бэлэн бус)Ам.доллар0.5 ам.доллар
Бусад валют (албан ханшаар)0.5 ам.доллартой тэнцэх валют


{{ suggestedServices[selectedSuggested]['link_text'] }}
{{ services[selectedService]['link_text'] }}

Хайх зүйлээ бичнэ үү