Танд өгөх үнэ цэнэ

  • Боломжит уян хатан нөхцөл;
  • Онлайн дэлгүүртэй холбох гүүр;
  • Нээлттэй зээлжих эрх;
  • Тогтвортой үлдэгдэлд хүү бодогдоно.

Энгийн карт

Үйлчилгээний нөхцөлШимтгэл хураамж
Жилийн хураамж5,000 төгрөг
Картын хүчинтэй хугацаа2 жил
АТМ-с бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит3,000,000 төгрөг
Худалдан авалт хийх өдрийн лимит3,000,000 төгрөг
Пин код сэргээлгэх1,000 төгрөг
Пин код солих
100 төгрөг
Алдсан болон гэмтсэн кард дахин захиалахЭнгийн5,000 төгрөг
Яаралтай7,000 төгрөг
Дэд картын жилийн хураамж5,000 төгрөг
Үлдэгдэл шалгахДотоодын банкны АТМ100 төгрөг
Бэлэн мөнгө авахБусад дотоодын банк500 төгрөгАлтан карт

Үйлчилгээний нөхцөлШимтгэл хураамж
Жилийн хураамж30,000 төгрөг
Картын хүчинтэй хугацаа2 жил
АТМ-с бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит5,000,000 төгрөг
Худалдан авалт хийх өдрийн лимит5,000,000 төгрөг
Пин код сэргээлгэх1,000 төгрөг
Пин код солих
100 төгрөг
Алдсан болон гэмтсэн кард дахин захиалахЭнгийн5,000 төгрөг
Яаралтай7,000 төгрөг
Дэд картын жилийн хураамж30,000 төгрөг
Үлдэгдэл шалгахДотоодын банкны АТМ100 төгрөг
Бэлэн мөнгө авахБусад дотоодын банк500 төгрөгТэтгэврийн карт

Үйлчилгээний нөхцөлШимтгэл хураамж
Жилийн хураамж0 төгрөг
Картын хүчинтэй хугацаа5 хүртэл жил
АТМ-с бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит3,000,000 төгрөг
Худалдан авалт хийх өдрийн лимит3,000,000 төгрөг
Пин код сэргээлгэх1,000 төгрөг
Пин код солих
100 төгрөг
Алдсан болон гэмтсэн кард дахин захиалахЭнгийн1,000 төгрөг
Яаралтай3,000 төгрөг
Үлдэгдэл шалгахДотоодын банкны АТМ100 төгрөг
Бэлэн мөнгө авахБусад дотоодын банк500 төгрөгЦалингийн карт

Үйлчилгээний нөхцөлШимтгэл хураамж
Жилийн хураамж0 төгрөг
Картын хүчинтэй хугацаа4 жил
АТМ-с бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит3,000,000 төгрөг
Худалдан авалт хийх өдрийн лимит3,000,000 төгрөг
Пин код сэргээлгэх1,000 төгрөг
Пин код солих
100 төгрөг
Алдсан болон гэмтсэн кард дахин захиалахЭнгийн5,000 төгрөг
Яаралтай7,000 төгрөг
Үлдэгдэл шалгахДотоодын банкны АТМ100 төгрөг
Бэлэн мөнгө авахБусад дотоодын банк500 төгрөгПлатинум карт

Үйлчилгээний нөхцөлШимтгэл хураамж
Жилийн хураамж250,000 төгрөг (2 дахь жил хураамжгүй)
Картын хүчинтэй хугацаа2 жил
АТМ-с бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит15,000,000 төгрөг
Худалдан авалт хийх өдрийн лимит15,000,000 төгрөг
Пин код дахин захиалахХураамжгүй
Алдсан болон гэмтсэн кард дахин захиалахЭнгийн
Яаралтай
Үлдэгдэл шалгах
Дотоодын банкны АТМ100 төгрөг
Бэлэн мөнгө авахБусад дотоодын банк500 төгрөгБизнес карт

Үйлчилгээний нөхцөлШимтгэл хураамж
Жилийн хураамж10,000 төгрөг
Картын хүчинтэй хугацаа2 жил
АТМ-с бэлэн мөнгө авах өдрийн лимит15,000,000 төгрөг
Худалдан авалт хийх өдрийн лимит15,000,000 төгрөг
Пин код сэргээлгэх1,000 төгрөг
Пин код солих
100 төгрөг
Алдсан болон гэмтсэн карт дахин захиалахЭнгийн 5,000 төгрөг
Яаралтай7,000 төгрөг
Үлдэгдэл шалгахДотоодын банкны АТМ100 төгрөг
Бэлэн мөнгө авахБусад дотоодын банк500 төгрөг

Харилцагч та картын үйлчилгээний дэлгэрэнгүй нөхцөлтэй танилцахыг хүсвэл ЭНД дарна уу.

{{ suggestedServices[selectedSuggested]['link_text'] }}
{{ services[selectedService]['link_text'] }}

Хайх зүйлээ бичнэ үү