Танд өгөх үнэ цэнэ

 • Дансны хялбар бүртгэл;
 • Аюулгүй найдвартай;
 • Дансны тогтмол үлдэгдэлдээ хүү тооцуулан авах;
 • Төрөл бүрийн валют арилжаа, гадаад гуйвуулга хийх
 • Цахим банкны үйлчилгээнд бүртгүүлж, банкинд ирэхгүйгээр интернет, гар утас ашиглан дансны бүртгэлээ хянах;
 • Банкны мэргэжилтнүүдээс санхүүгийн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө авах.

Үйлчилгээний нөхцөл

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

MNT

USD
EUR
RUB
CNY
JPY
GBP
CHF
KRWCAD
Данс нээх доод үлдэгдэл
20,000
20
20
250
200
2,000
20
20
25,00
30
Харилцах дансны хүү тооцох тогтвортой үлдэгдэл
5,000,000
5,000
4,500
350,000
35,000
500,000
4,000
5,000
6,000,000
7,000
Харилцах дансны тогтвортой үлдэгдэлд тооцох хүү
0.00%Бүрдүүлэх материал

Монгол улсад бүртгэлтэй компани
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эх хувь;
 • Гарын үсгийн баталгаа дансны төрөл бүр дээр / нотариатаар батлагдсан байна, маягтыг банкнаас авна/;
 • 1, 2-р гарын үсэг зурах эрхийг олгосон шийдвэр;
 • 1, 2-р гарын үсэг зурах этгээдийн цахим үнэмлэхийн хуулбар, цээж зураг /3:4/.
Монгол улсад бүртгэлгүй гадаадын компани
 • Данс нээх тухай албан бичиг;
 • Гэрчилгээ;
 • Дүрмийн хуулбар;
 • Гарын үсгийн баталгаа дансны төрөл бүр дээр /нотариатаар батлагдсан байна, маягтыг банкнаас авна/;
 • Мөнгөн хөрөнгийг захиран зарцуулах этгээдийн паспортын хуулбар, цээж зураг;
 • Шаардлагатай бусад нэмэлт баримтууд.

Тусгай нөхцөлтэй харилцах данс

Өндөр дүнтэй харилцах дансны хувьд хүүг харилцахн тохиролцон, гэрээгээр тогтож болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг та банкны харилцааны менежерүүдтэй холбогдон авна уу. Холбогдох утас 7510-5555.

{{ suggestedServices[selectedSuggested]['link_text'] }}
{{ services[selectedService]['link_text'] }}

Хайх зүйлээ бичнэ үү