Мэдээллийн аюулгүй байдлын зөвлөмж

Цахим орчинд гарах аливаа гэмт хэргийн хамгийн илрүүлэгч нь харилцагч та өөрөө юм. Сэжиг бүхий үйлдлүүдэд хяналт тавьж, тухай бүр бидэнд мэдэгдэж байвал та тохиолдож болох эрсдэлийг урьдчилан зогсоох боломжтой. Аюулгүй байдлын зөвлөмжтэй танилцахыг хүсвэл ЭНД дарна уу.

Other information

Information security tips

2018.09.24

You are the first to be aware of any criminal activities that may occur in social environment.

Read more

Security tips for using internet banking

2018.09.24

In connection with increased amount of fraudulent activities such as illegal access to financial information or bank accounts of citizens, transfering money from the account without any permission, Chinggis Khaan Bank provides following tips.

Read more

Security tips for using social network

2018.09.24

People use social networks (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter) a lot in their daily lives. Be aware of following security tips to prevent from possible risks.

Read more

Type search keyword