Бусад мэдээллүүд

Олон нийтийн сүлжээ аюулгүй ашиглах зөвлөмж

Монголчууд өдөр тутмын харилцаандаа (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter) зэрэг олон нийтийн сүлжээг түгээмэл ашиглах болсон.

Цааш унших

Интернет банкны зохистой хэрэглээний талаарх аюулгүй байдлын зөвлөмж

Цахим орчинд иргэдийн санхүүгийн мэдээлэл болон банкны дансанд

Цааш унших

Мэдээллийн аюулгүй байдлын зөвлөмж

Цахим орчинд гарах аливаа гэмт хэргийн хамгийн илрүүлэгч нь харилцагч та өөрөө юм.

Цааш унших

Хайх зүйлээ бичнэ үү