ЗурагНэрАлбан тушаалТовч намтар

Э.Ганзориг
Гүйцэтгэх захирал

Товч намтар:

Энхбаатарын Ганзориг нь 2006 онд Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг Санхүүгийн удирдлага мэргэжлээр, 2017 онд Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг Бизнесийн удирдлага мэргэжлээр магистр зэрэгтэй  тус тус  төгссөн.

Ажлын туршлага:

 • 2020 оноос    Чингис Хаан Банкны Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна.
 • 2018-2020 Чингис Хаан Банкны Зээлийн газрын захирал;
 • 2016-2018  Чингис Хаан Банкны Төслийн удирдлагын газрын захирал;
 • 2008-2016  Чингис Хаан Банкны Зээлийн мэргэжилтэн, Ахлах мэргэжилтэн;
 • 2007-2008  "БСБ сервис" ХХК-д ажилтан;


Р.Гончигцэрэн
Бизнес хариуцсан дэд захирал

Товч намтар:

Рэнцэнбазарын Гончигцэрэн нь 2007 онд Монгол Улсын Их Сургуулийг Олон улсын эдийн засагч мэргэжлээр, 2012 онд  БНХАУ-ын Хунан Их Сургуулийг Хэрэглээний эдийн засагч мэргэжлээр, 2017 онд Шихихутаг  Их Сургуулийг Эрх зүйч мэргэжлээр тус тус  төгссөн.

Ажлын туршлага:

 • 2021 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрөөсЧингис Хаан Банкны Бизнес хариуцсан дэд захирлаар ажиллаж байна;
 • 2019-2021 Чингис Хаан Банкны Дотоод аудитын газрын захирал;
 • 2017-2019 Сухбаатар дүүргийн Дотоод аудитын албаны дарга;
 • 2013-2017 Үндэсний аудитын газарт Ахлах аудитор;
 • 2007-2009 Анод банкинд Эдийн засагч;


Э.ХасарСанхүү хариуцсан дэд захирал

Товч намтар:

Эчикийн Хасар нь 2003 онд МУИС-ОУХС-ийг герман хэлний багш, орчуулагч мэргэжлээр, 2014 онд Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг Бизнесийн удирдлага мэргэжлээр магистрийн зэрэгтэй тус тус төгссөн.

Ажлын туршлага:

 • 2019 оноосЧингис Хаан Банкны Санхүү хариуцсан дэд захирлаар ажиллаж байна.
 • 2005-2019 Чингис Хаан Банкинд Цахим банкны мэргэжилтэн, Харилцааны ахлах менежер, Хөрөнгө зохицуулалтын хэлтсийн захирал;
 • 2003-2005  Улаанбаатар хотын банкинд Гадаад төлбөр тооцооны нягтлан бодогч;

Г.Булган
Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирал

Товч намтар:

Гүнбилэгийн Булган нь 2004 онд Монгол Улсын Их Сургуулийг Эрх зүйч мэргэжлээр, 2020 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Эрх зүйч мэргэжлээр магистр зэрэгтэй тус тус төгссөн.

Ажлын туршлага:

 • 2020.05.22-ны өдрөөс Чингис Хаан Банкны Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирал.
 • 2015-2020 Чингис Хаан Банкны Хуулийн хэлтсийн захирал;
 • 2009-2015 Чингис Хаан банкинд Хуульч, Ахлах хуульч;
 • 2006-2009 Моносфарм трэйд ХХК-нд Хуулийн зөвлөх;
 • 2005-2006 Капитал даатгал ХХК-нд Даатгалын мэргэжилтэн;

Хувь нийлүүлэгчид

Чингис Хаан Банк ХХК-ийн хувьцааг Монгол Улсын Ньюстандарт финанс хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани эзэмшдэг. Ньюстандарт финанс хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн өмчлөгч нь Монгол улсын иргэн Д.Батаа, Ш.Бүтэд, Ц.Баярсайхан нар болно.

Ньюстандарт финанс ХХК

=

Ш. Бүтэд  31.4%Д.Батаа  40.6%Ц.Баярсайхан  28%


Төлөөлөн удирдах зөвлөл

ТУЗ-ИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

 • Я.Түвдэндорж /ТУЗ-ийн гишүүн/
 • Ш.Бүтэд /ТУЗ-ийн гишүүн/
 • Д.Батаа /ТУЗ-ийн гишүүн/
 • Ц.Баярсайхан /ТУЗ-ийн гишүүн/
 • Г.Ганбат /ТУЗ-ийн гишүүн/
 • Д.Чимэддагва /ТУЗ-ийн дарга, хараат бус гишүүн/

ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООД

Чингис Хаан банкны ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын бүрэлдэхүүнийг Монгол улсын компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, Банкны зохистой засаглалын зарчмыг хэрэгжүүлэх журмын 3.3.1-д заасныг үндэслэн 2018 оны 10-р сарын 22-ны өдрийн ТУЗ-ийн 18/53 тоот тогтоолоор шинэчлэн баталсан бөгөөд хороод нь эрсдэл, аудит, хүний нөөц цалин урамшуулал, компанийн засаглал зэрэг чиг үүргийн хүрээнд банкны гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг, чиглэл өгч ажилладаг. 

Эрсдэлийн удирдлагын хороо:

ДаргаЯ.Түвдэндорж
Гишүүд:Ш.Бүтэд, Д.Батаа

Аудитын хороо:

ДаргаД.Чимэддагва
Гишүүд:Ш.Бүтэд, Ц.Баярсайхан, Г.Ганбат

Хүний нөөц, цалин урамшууллын хороо:

ДаргаД.Батаа
Гишүүд:Ц.Баярсайхан, Д.Чимэддагва
Удирдлагын баг

ЗурагНэрАлбан тушаалТовч намтар

Э.Ганзориг
Гүйцэтгэх захирал

Товч намтар:

Энхбаатарын Ганзориг нь 2006 онд Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг Санхүүгийн удирдлага мэргэжлээр, 2017 онд Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг Бизнесийн удирдлага мэргэжлээр магистр зэрэгтэй  тус тус  төгссөн.

Ажлын туршлага:

 • 2020 оноос    Чингис Хаан Банкны Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна.
 • 2018-2020 Чингис Хаан Банкны Зээлийн газрын захирал;
 • 2016-2018  Чингис Хаан Банкны Төслийн удирдлагын газрын захирал;
 • 2008-2016  Чингис Хаан Банкны Зээлийн мэргэжилтэн, Ахлах мэргэжилтэн;
 • 2007-2008  "БСБ сервис" ХХК-д ажилтан;


Р.Гончигцэрэн
Бизнес хариуцсан дэд захирал

Товч намтар:

Рэнцэнбазарын Гончигцэрэн нь 2007 онд Монгол Улсын Их Сургуулийг Олон улсын эдийн засагч мэргэжлээр, 2012 онд  БНХАУ-ын Хунан Их Сургуулийг Хэрэглээний эдийн засагч мэргэжлээр, 2017 онд Шихихутаг  Их Сургуулийг Эрх зүйч мэргэжлээр тус тус  төгссөн.

Ажлын туршлага:

 • 2021 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрөөсЧингис Хаан Банкны Бизнес хариуцсан дэд захирлаар ажиллаж байна;
 • 2019-2021 Чингис Хаан Банкны Дотоод аудитын газрын захирал;
 • 2017-2019 Сухбаатар дүүргийн Дотоод аудитын албаны дарга;
 • 2013-2017 Үндэсний аудитын газарт Ахлах аудитор;
 • 2007-2009 Анод банкинд Эдийн засагч;


Э.ХасарСанхүү хариуцсан дэд захирал

Товч намтар:

Эчикийн Хасар нь 2003 онд МУИС-ОУХС-ийг герман хэлний багш, орчуулагч мэргэжлээр, 2014 онд Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг Бизнесийн удирдлага мэргэжлээр магистрийн зэрэгтэй тус тус төгссөн.

Ажлын туршлага:

 • 2019 оноосЧингис Хаан Банкны Санхүү хариуцсан дэд захирлаар ажиллаж байна.
 • 2005-2019 Чингис Хаан Банкинд Цахим банкны мэргэжилтэн, Харилцааны ахлах менежер, Хөрөнгө зохицуулалтын хэлтсийн захирал;
 • 2003-2005  Улаанбаатар хотын банкинд Гадаад төлбөр тооцооны нягтлан бодогч;

Г.Булган
Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирал

Товч намтар:

Гүнбилэгийн Булган нь 2004 онд Монгол Улсын Их Сургуулийг Эрх зүйч мэргэжлээр, 2020 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Эрх зүйч мэргэжлээр магистр зэрэгтэй тус тус төгссөн.

Ажлын туршлага:

 • 2020.05.22-ны өдрөөс Чингис Хаан Банкны Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирал.
 • 2015-2020 Чингис Хаан Банкны Хуулийн хэлтсийн захирал;
 • 2009-2015 Чингис Хаан банкинд Хуульч, Ахлах хуульч;
 • 2006-2009 Моносфарм трэйд ХХК-нд Хуулийн зөвлөх;
 • 2005-2006 Капитал даатгал ХХК-нд Даатгалын мэргэжилтэн;

Банкны бүтэц зохион байгуулалт

Дэлгэрэнгүй

Сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа болон зарууд

Аюулгүй байдалтай холбоотой зөвлөгөө, мэдээлэл

Хайх зүйлээ бичнэ үү