ХАРИЛЦАХ ДАНСНЫ ШИМТГЭЛ ХУРААМЖ

Үйлчилгээний нөхцөл

MNT

USD
EURRUBCNYJPYGBPCHF
Банк дотор шилжүүлэг хийхэд100 төгрөг*Хураамжгүй
Төгрөгийн бэлэн бус гүйлгээ бүрт0-3,000,000 төгрөг300 төгрөг0.5 ам.доллартой тэнцэх валют (албан ханшаар)
3,000,001 төгрөг ба түүнээс дээш400 төгрөг
Төгрөгийн бэлэн гүйлгээ бүрт0-19,99,999 төгрөг1,000 төгрөг
20,000,000 төгрөг ба түүнээс дээш5,000 төгрөг
Дансанд бэлэн бус орсон валютыг бэлнээр авахад
100 төгрөг200,000 хүртэл-0.27%0.30%2.00%0.40%
200,000-с дээш-0.25%
Бэлэн бус валютыг төгрөгт шилжүүлэн хөрвүүлэн бэлнээр авахад

Шимтгэлгүй
Данс хөтөлсний хураамж (сард)500 төгрөг0.2 ам.доллартой тэнцэх валют (албан ханшаар)
Данс хаасны хураамж1,000 төгрөг1.0 ам.доллартой тэнцэх валют (албан ханшаар)

*Өөрийн данс хооронд шилжүүлэг хийхэд шимтгэлгүй


БЭЛЭН РУБЛЬ ТУШААХАД

Үйлчилгээний нөхцөлШимтгэл, хураамж
Бэлэн рубль тушаах1.00% (дэвсгэрт харгалзахгүй)
Бэлэн рубль тушааж гадаад гуйвуулга хийхЗадгай буюу 10-100 дэвсгэрт0.50%
Бүхэл буюу 500-5000 дэвсгэртШимтгэлгүй
Дансны байвал зохих үлдэгдэл 500 рубль тушаахадШимтгэлгүй
Харилцагч 5 удаагийн бэлэн бус рублийн гуйвуулга хийсний дараагийн 1 удаагийн 200,000 хүртэлх бэлэн рублийн гүйлгээг шимтгэлгүй хүлээн авна.

ДАНСНЫ ХУУЛГА, ЛАВЛАГАА

Үйлчилгээний нөхцөл
Шимтгэл, хураамж
Дансны дэлгэрэнгүй хуулга гаргах  (тухайн онд)Төгрөгийн дансанд1,000 төгрөг
Валютын дансанд1.0 ам.доллартой тэнцэх валют (албан ханшаар)
Харилцагчийн хүсэлтээр хуулга болон банкны архиваас лавлагаа хийхНэг жилийн доторх2,000 төг+ хуудас бүрээс 100 төг
Нэг жилээс өмнөх хугацааны3,000 төг+ хуудас бүрээс 100 төг
Харилцагчийн хүсэлтээр бусдад харилцах дансны гүйлгээ, үлдэгдэл, зээлийн өр төлбөрийн үлдэгдлийн талаар мэдээлэл гарган өгөхөд2,000 төгрөг

БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

Үйлчилгээний нөхцөлШимтгэл, хураамж
Харилцагчийн хүсэлтээр бусдад харилцах дансны гүйлгээ, үлдэгдэл, зээлийн өр төлбөрийн үлдэгдлийн талаар мэдээлэл гарган өгөх2,000 төгрөг
Бэлэнг мөнгөний чек (ширхэг)
400 төгрөг
Бэлэнг мөнгөний зарлагын баримт (ширхэг)100 төгрөг
Бусад баримт бичиг боловсруулалт (хувь бүрээс)100 төгрөг
{{ suggestedServices[selectedSuggested]['link_text'] }}
{{ services[selectedService]['link_text'] }}

Хайх зүйлээ бичнэ үү