Тэтгэврийн зээлийн хүү буурлаа!

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасаны дагуу 2019.10.01-ний өдрөөс Чингис Хаан Банк урт хугацааны тэтгэврийн зээлийн хүүг 16.8%-аас 15.6 хувь, богино хугацааны хүүг 10% болгон тус тус бууруулж байна.

Ахмадуудын тэтгэврийн зээлийн дарамтыг бууруулах зорилгын хүрээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам арилжааны банкуудтай хамтран ажиллаж, зээлийн хүүг жил бүр тодорхой хувиар бууруулж ирсэн ба 2017 онд жилийн 15%-ийн хүүтэй байсан тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн хүүг  2018 онд 12% болгон бууруулсан бол энэ оны 1 сарын 16-наас тэтгэврийн зээлийн хүүг 10 хувь болгон бууруулсан байна.

Other information

Attention to the esteemed Customers!

2020.05.08

attention-to-the-esteemed-customers

Read more

Attention to customers!!!

2019.06.12

IMPORTANT: Due to the new installation of "Tax payment" service, the internet and online banking applications will be terminated temporarily between 07:00-08:00 in the morning on Thursday, 2019.06.13.

Read more

Chinggis Khaan Bank to support “The Mongolian International Steppe Marathon”

2018.10.22

Chinggis Khaan Bank is to organize “The Mongolian International Steppe Marathon” on 19th August 2018 together with the representative office of Japan’s Showa Holdings Group in Mongolia.

Read more

Type search keyword