Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Валютын ханш
Валютын нэр Монгол банкны ханш Бэлэн Бэлэн бус
Худалдан авах ханш Худалдах ханш Худалдан авах ханш Худалдах ханш
USD Задгай 2,422.41
5000 хүртэл 2,415.00 2,429.50 2,414.50 2,427.50
5000-с дээш 2,415.50 2,429.00 2,415.00 2,427.00
EUR 2,629.89 2,592.00 2,669.00 2,590.00 2,661.00
JPY 22.01 21.65 22.40 21.60 22.30
CNY 351.77 349.80 353.50 349.70 353.10
GBP 3,103.83 3,054.50 3,141.00 3,054.00 3,135.00
CHF 2,435.07 2,390.00 2,473.00
AUD 1,833.16 1,786.00 1,870.00
RUB 43.23 42.10 44.90 42.05 44.10
XAU 99,035.10 98,763.80
Валют хөрвүүлэх
Монгол банкны ханш Бэлэн Бэлэн бус
=