Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Цүнхээр мөнгө хураах үйлчилгээ

Бид таны бэлэн мөнгөний орлогыг банкинд аюул осолгүй хүргэх, хадгалах зорилгоор хамгаалалт бүхий зориулалтын машинаар мөнгө хураах үйлчилгээг санал болгож байна. Та гэрээ хийсний үндсэн дээр энэхүү үйлчилгээг авсанаар төлбөр тооцоогоо цаг алдалгүй түргэн шуурхай хийх, аливаа эрсдэлээс сэргийлж чадах давуу талтай.

Цүнхээр мөнгө хураах үйлчилгээний шимтгэл

Харилцагчаас цүнхээр хураасан мөнгөн дүнгийн

0.1%