Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Хадгаламж барьцаалсан зээл

Хувь хүн, өрх яаралтай гарсан хэрэгцээгээ санхүүжүүлэх зориулалттай, хадгаламж барьцаалсан түргэн шуурхай шийдэгдэх зээл.

Зээлийн нөхцөл:

Төрөл

Нөхцөл

Зээлийн зориулалт

Хувь хүн, өрх яаралтай гарсан хэрэгцээгээ санхүүжүүлэх

Зээлийн хэмжээ

Хадгаламжийн дүнгийн 90% хүртэл

Зээлийн хүү

Хадгаламжийн үндсэн хүү+0,5%

Зээлийн хугацаа

Хадгаламжийн хугацааны дагуу

Зээлийн үйлчилгээ, судалгааны шимтгэл

Шимтгэлгүй

Барьцаа хөрөнгө

Хадгаламжин дахь мөнгөн хөрөнгө

Тавигдах шаардлага

  1. Чингис Хаан банкинд хадгаламж эзэмшигч байх

  2. Банк санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн өргүй, шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх өр, төлбөргүй байх.

Бүрдүүлэх бичиг баримт

Бичиг баримт

Тайлбар

Зээлийн хүсэлтийн тухай мэдээлэл

Банкны маягт бөглөнө

Иргэний тухай мэдээлэл

Иргэний үнэмлэхний баталгаажуулсан хуулбар

Барьцаа хөрөнгийн тухай мэдээлэл

Чингис Хаан банктай байгуулсан хадгаламжийн гэрээ