Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Хүү шимтгэл

 

Данс нээлгэх Хувь шимтгэл
Данс нээлгэх: төлбөргүй

Дансны байвал зохих хамгийн бага үлдэгдэл:

Төгрөг

 

0₮

Дотоодын банк хооронд шилжүүлэг хийхэд:

Төгрөгийн төлбөрийн даалгавар бүрт / жилдээ 240,000 төгрөг хүртэл/

 

 

үнэгүй

Банк дотор шилжүүлэг хийхэд:

Төгрөгийн төлбөрийн даалгавар бүрт

 

үнэгүй

Данснаас бэлнээр авахад:

Төгрөг

 

шимтгэлгүй

Данс хөтөлсний шимтгэл сараар:

Төгрөг

 

0₮

Данс хаасны шимтгэл:

Төгрөг

 

0₮