Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Бүрдүүлэх материал

 

  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ /16 нас хүрсэн бол цахим үнэмлэхийг давхар авч ирнэ/
  • Хүүхдийг төлөөлж буй иргэний цахим үнэмлэх /эх эсвэл эцэг, хууль ёсны асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, итгэмжлэгдсэн этгээд/
  • Өргөдлийн маягт [маягт татах]