Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Факсаар төлбар тооцоо хийх

Бид Таны үнэт цагийг хэмнэх үүднээс төлбөр тооцооны өндөр нууцлал бүхий, факсаар төлбөр тооцоо хийх үйлчилгээг санал болгож байна. Энэ үйлчилгээг авахын тулд юуны өмнө Та манай банкинд харилцах данстай байх ёстойг анхаарна уу.

Факсаар төлбөр тооцоо хийх үйлчилгээнд хамрагдахад дараах материалыг бүрдүүлнэ:

  • Харилцах данс нээлгэхэд шаардагдах бүх материал
  • Факсын үйлчилгээний гэрээ - ЧХБанкны маягт [ маягт татах ]
Факсын гүйлгээний шимтгэл

нэг удаагийн төлбөрийн даалгаварт

0.2$-той тэнцэх валют