Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Тэтгэвэр барьцаалсан зээл

Үйлчилгээний талаар

Тэтгэвэрээ Чингис Хаан Банкнаас авдаг иргэдийн санхүүгийн хэрэгцээнд зориулан олгох зээл

Давуу тал

  • Банк таны өмнөөс зээлийн бүрдүүлэлт хийнэ
  • Түргэн шуурхай 

Үйлчилгээний нөхцөл

Үзүүлэлт Төгрөг

Зээлийн хэмжээ

Тэтгэвэрийн орлогыг 12 дахин нэмэгдүүлсэн
хэмжээтэй тэнцүү

Зээлийн хүүний хувь

6 сар хүртэл - 1.25%
6 сараас дээш - 1.4%

Зээлийн хугацаа

24 сар хүртэл

Өргөдлийн хураамж

Хураамж төлөхгүй

Тавигдах шаардлага

  • Нийгмийн даатгалын байгууллагад тэтгэвэр авагчаар бүртгэгдсэн байх
  • Чингис Хаан Банкнаас тэтгэвэр тэтгэмжээ сар бүр авдаг байх 

Зээл хүсэгчийн бүрдүүлэх материал

  • Зээлийн өргөдөл /банкны маягтаар/
  • Тэтгэврийн дэвтэр /эх хувиар/
  • Иргэний үнэмлэх /эх хувиар эсвэл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар/
  • Итгэмжлэлээр зээл авч байгаа бол нотариатаар батлуулсан зээлийн өргөдөл/итгэмжлэлийн маягт