Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Бүрдүүлэх материал
  • Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулах/, эх хувьтайгаа хамт
  • Харилцах данс нээх тухай албан бичиг
  • Гарын үсгийн баталгаа дансны төрөл бүр дээр – ЧХБанкны маягт  [маягт татах]

/гарын үсгийн маяг, тамга тэмдэг нь нотариатаар батлагдсан байна/

  • 1, 2-р гарын үсэг зурах эрхийг олгосон шийдвэр
  • 1, 2-р гарын үсэг зурах этгээдийн цахим үнэмлэхийн хуулбар, цээж зураг /3:4/
  • Дүрмийн хуулбар
  • Данс үлдэгдлээ данс нээхэд тушаах.
  • Харилцах данс эзэмших гэрээ
  • ХТМ Анкет
  • Итгэмжлэх- ЧХБанкны маягт