Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
OTP буюу Нэг удаагийн нууц үг

OTP

OTP буюу One time password гэдэг нь бодит цаг дээр тулгуурлан хийгдсэн, ухаалаг гар утас болон төхөөрөмж дээр аппликэйшн суулган үүсгэх нэг удаагийн нууц үг юм.

Чингис Хаан банк нь цахим банкны хэрэглэгч иргэддээ OTP-ийг ашиглан facebook-ээр буюу сошиалаар төлбөр шилжүүлж, гүйлгээ хийх боломжийг олгож байна.

 

OTP-ийг ашиглахад ямар шаардлагыг хангасан байх вэ?

· Цахим банкинд бүртгүүлсэн байх

· Цахим банкинд гар утасны дугаараа зөв бүртгүүлсэн байх

· Ухаалаг гар утас эсвэл төхөөрөмжтэй байх

· Гар утасны цаг байнгын авто дээрээ тохируулагдсан байх

· CKBANK аппликэйшныг суулгасан байх

· Банкинд хандаж, OTP идэвхжүүлэх код авах {OTP заавар}

 

OTP-ийн давуу тал:

·  Хэрэглэхэд хялбар

·  Эрсдэлээс хамгаална

·  Энгийн, хурдан ажиллагаатай

·  Үнэгүй суулгаж ашиглана

·  Facebook-ээр бага дүнтэй гүйлгээ хийж, банкны мэдээлэл авна

·  Цахим банкаар нэг удаа 15 сая төгрөг хүртэл гүйлгээ хийнэ.