Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Картын зээл

Төрөл Нөхцөл
Зээлийн хэмжээ 30,0 сая төгрөг хүртэл /10,0 сая төгрөгөөс дээш барьцаа хөрөнгө шаардагдана
Зээлийн хүү /сарын/ Бэлэн -3.5%
Бэлэн бус - 2.2%
Зээл олгосны шимтгэл Шимтгэлгүй
Өргөдлийн хураамж 2,000 төгрөг