Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Данс барьцаалсан зээл

Та өөрийн дансыг барьцаалан авах боломжтой зээл юм.

Төрөл Төгрөг Ам.доллар
Зээлийн хэмжээ Эх үүсвэрийн дүнгийн 90% хүртэл Эх үүсвэрийн дүнгийн 80% хүртэл
Зээлийн хугацаа Эх үүсвэрийн гэрээний хугацаанаас илүүгүй Эх үүсвэрийн гэрээний хугацаанаас илүүгүй
Зээлийн хүү /сарын/ Эх үүсвэрийн хүү +0.5% Эх үүсвэрийн хүү +0.5%
Зээл олгосны шимтгэл Шимтгэлгүй Шимтгэлгүй
Өргөдлийн хураамж 20,000 төгрөг 20,000 төгрөг