Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Малчны зээл

Бид танд дараах нөхцөлтэй малчны зээл санал болгож байна.

Төрөл Нөхцөл
Хэмжээ Бизнесийн онцлог, цар хүрээнээс хамаарч тодоройлно.
Хугацаа 18 сар
Сарын хүү 2%-2.5%
Зээл олгосны шимтгэл 1%
 
Тавиглах шаардлага
•Банкны салбар, тооцооны төв байрлах орон нутагт оршин суудаг байх
•Бэлэн мөнгөөр борлуулалт хийдэг түүхтэй эсвэл ирээдүйд бэлэн мөнгөөр борлуулалт хийж зээл болон хүүгийн төлбөрөө эргүүлэн төлөх чадвартай байх
•Малчны зээлийн эрсдлийн даатгал /амь насны даатгал/-д хамрагдсан байх
•Бусад банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагуудад малчны зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх ба бусад төрлийн хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээл, хүүгийн өргүй байх
•Монголбанкны зээлийн мэдээллийн санд мал тооллогын мэдээлэл орсон байх шаардлагатай ба байхгүй эсхүл тухайн мэдээллийн санд нэвтрэх боломжгүй бол мал тооллогын А данс эсвэл аймаг, сумын засаг даргын тодорхойлолт шаардана.
 
Бүрдүүлэх бичиг баримт
•Иргэний үнэмлэх
•1 хувь цээж зураг
•Бусад банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагаас зээл авч байсан бол зээлийн гэрээ,
•Орлого баталгаажуулах баримт бичиг
•Барьцаанд тавих хөрөнгийн баримт бичгүүд
•Бусад шаардлагатай баримт бичиг