Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Мессеж банк
Энэхүү үйлчилгээг авснаар харилцагч та өөрийн гар утасны төрөл, үзүүлэлт, үүрэн холбооны оператор харгалзахгүйгээр мессэж илгээн дараах лавлагаа мэдээллүүдийг авах боломжтой. Үүнд:

   Чингис Хаан банкны валютын ханш лавлах

   Монгол банкны валютын ханш лавлах

   Дансны үлдэгдэл шалгах

   Сүүлийн 5 гүйлгээний мэдээлэл лавлах

 
Бүртгүүлэх 
 
Та өөрийн интернэт банкны эрхээрээ нэвтэрч үйлчилгээнд бүртгүүлж, тохиргоо хийх боломжтой. 
Эсвэл банкин дээр өөрийн биер ирж бүртгүүлнэ. 
 
 Иргэний цахим үнэмлэх
 Цахим үйлчилгээний хүсэлтийн маягт бөглөх
 

АШИГЛАХ ЗААВАР:

Дараах загварын дагуу 130000 дугаарт мессэж илгээнэ.

ratec         /Чингис Хаан банкны ханш лавлах/

ratem        /Монголбанкны ханш лавлах/

bal ДАНСНЫДУГААР   /Үлдэгдэл шалгахдаа бал зай аваад дансны дугаар/

last ДАНСНЫДУГААР  /Сүүлийн 5 гүйлгээний мэдээ last зай аваад дансны дугаар/

САНАМЖ
 
 Мессеж банк үйлчилгээ ашиглахад нэмэлт төлбөр төлөхгүй бөгөөд зөвхөн энгийн мессэжний тарифаар нэгж хасагдана.
 Мессэж банкны үйлчилгээ ашиглах явцад дансныхаа нууцлалыг алдахгүйн тулд дараах зөвлөмжийг мөрдөөрэй.
 Гар утсаа гээсэн эсвэл утасны дугаараа сольсон бол банкинд яаралтай мэдэгдэж Мессэж банкны үйлчилгээний эрхээ түр хаалгах.
 Гар утсаа бусдад шилжүүлж ашиглуулахгүй байх, Мессэж банкинд илгээсэн мессэжээ хадгалахгүй устгах, нууцлах.