Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Хүүхдийн данс

Монгол улсын засгийн газраас 0-18 насны хүүхэд бүрт сар бүр олгож буй 20,000 төгрөгийг дамжуулан олгох харилцах данс юм.