Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Ердийн нөхцөлтэй орон сууцны зээл

Үйлчилгээний талаар

Иргэдэд орон сууц худалдан авах, орон сууцны нөхцөлөө сайжруулахад шаардагдах санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулагдсан зээл юм.

Давуу тал

 • Амьдрах орчиноо сайжруулах боломж;
 • Зээлийн хугацааны турш зээлийн хүү тогтмол;
 • Зээлийн үндсэн төлбөрийг зээлийн хугацаанаас өмнө төлөх боломжтой;

 Үйлчилгээний нөхцөл

 Үзүүлэлт Төгрөг

Зээлийн хэмжээ

Зээл хүсэгчийн орлого, бизнесийн үйл ажиллагааны цар хүрээнээс шалтгаалж тодорхойлно.

Урьдчилгаа төлбөр

30% ба түүнээс дээш

Зээлийн хүүний хувь

- 30%-40%-ийн урьдчилгаа төлбөр төлсөн тохиолдолд сарын хүү 1,6% /₮/

- 41-50%-ийн урьдчилгаа төлбөр төлсөн тохиолдолд сарын хүү 1,4% /₮/

- 51%-иас дээш хувийн урьдчилгаа төлсөн тохиолдолд сарын хүү 1,4% /₮/

Зээлийн хугацаа

15 сар хүртэл

Өргөдлийн хураамж

10,000 төг

Тавигдах шаардлага

 • 21-ээс дээш настай, Монгол улсын иргэн байх;
 • Зээлээ эргэн төлөх тогтмол орлоготой байх ;
 • Зээл хүсэгч нь тогтвортой ажлын байртай, байгууллагадаа 1-ээс доошгүй жил тогтвортой  ажилласан, хувиараа бизнес эрхэлдэг бол 1-ээс доошгүй жил үйл ажиллагаа явуулсан байх;
 • Нийт шаардагдах санхүүжилтийн 30-с доошгүй хувийг өөрөө санхүүжүүлэх;
 • Бусад банкууд, ББСБ, ХЗХоршоодод хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн өргүй байх;
 • Зээлдэгчийн татварын дараах орлогын 50 хувь нь сарын нийт өр төлбөрийг төлөхөд хүрэлцэж байх;

Бүрдүүлэх бичиг баримт

 1. Зээлийн өргөдөл;
 2. Иргэний үнэмлэх;
 3. 1 хувь цээж зураг;
 4. Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт;
 5. Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ;
 6. Барьцаанд тавих хөрөнгийн үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ;
 7. Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа;
 8. Өрхийн орлого болон бизнесийн орлогыг баталгаажуулах баримт бичиг;
 9. Судалгааны явцад шаардагдах бусад баримт бичгүүд;

Даатгал

 • Орон сууцны зээлийн гэрээ дуусгавар болтол зээлээр санхүүжүүлсэн орон сууц болон зээлдэгчийн амь насыг болзошгүй эрсдлээс даатгуулна.

Анхаарах зүйл

 • Зээлийн хэмжээ барьцаалж буй орон сууцны үнэлгээний 70 хувиас хэтрэхгүй байна.