Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Удирдлагын мэдээлэл

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл

Банкны гүйцэтгэх удирдлага нь компанийн тухай хуульд зааснаас гадна банкны дотоод дүрэм журмыг батлах, банкны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуурыг хангаж ажиллах, зээл болон бусад санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар шийдвэр гаргах, боловсон хүчнийг сонгох, бэлтгэх, сургах бодлогыг тодорхойлох зэрэг бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна

Гүйцэтгэх удирдлагын баг
Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч С.Сандагдорж
Гүйцэтгэх захирлын орлогч Н.Амгалан
Санхүү хариуцсан дэд захирал Г.Батбаяр
Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал Л.Энх-Амгалан
Үйл ажиллагааны газрын захирал Г.Дашзэвгэ
Мэдээлэл технологи хариуцсан захирал Д.Сүхбаатар
Байгууллагын зээлийн газрын захирал Б.Алтангэрэл
Байгууллагын харилцааны газрын захирал А.Батжаргал
Зээлийн удирдлагын газрын захирал Б.Сайнзаяа
Төслийн удирдлагын газрын захирал Э.Ганзориг