Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Хүү шимтгэл
Данс нээлгэх Хувь, шимтгэл

Дансны байвал зохих хамгийн бага үлдэгдэл:

Төгрөг

Америк доллар

Евро

Фунт стерлинг

Швейцар франк

Рубль

Юань

Иен

 

20,000.00₮

$20.00

€ 20.00

£20.00

CHF 20.00

250.00 руб.

¥200.00

¥2,000.00

Харилцах дансны сарын тогтвортой үлдэгдэлд тооцох хүү /жилээр/:

Төгрөгийн дансанд / 5 саяас дээш /

Валютын дансанд / 5000 ам.доллараас дээш /

 

1.8%

1.0%

Дотоодын банк хооронд шилжүүлэг хийхэд:

Төгрөгийн төлбөрийн даалгавар бүрт

Валютын төлбөрийн даалгавар бүрт

 

300.00₮

$0.5

Банк дотор шилжүүлэг хийхэд:

Харилцах данс хоорондын төгрөгийн гүйлгээ бүрт

Валютын төлбөрийн даалгавар бүрт

 

100.00₮

үнэгүй

             Нэг харилцагчийн данс хоорондох гүйлгээнд хамаарахгүй

Данснаас бэлнээр авахад:

Төгрөг

Америк доллар:

200,000 хүртэл

200,000-аас дээш ам. долларт

Евро

Рубль

Бусад валют

Бэлэн бус валютыг төгрөгт хөрвүүлэн бэлэн олгоход

шимтгэлгүй

 

0.27%

0.25%

0.3%

2.0%

0.4%

шимтгэлгүй

Харилцагч бэлнээр рубль тушаахад:

 

10-100-тын дэвсгэрт хүлээн авахад

500-5000-тын дэвсгэрт хүлээн авахад

 

 

0.5%

шимтгэлгүй

Харилцагч данс нээлгэхэд дансны байвал зохих   үлдэгдлийг тушаахад 500 хүртэлх рублийг  шимтгэлгүй хүлээн авна

Данс хөтөлсний шимтгэл /сараар/:

Төгрөг

Америк доллар /албан ханшаар/

 

1500₮

1$-тай тэнцэх валют

Тухайн сард 5-аас дээш гүйлгээ гарсан тохиололд данс хөтөлсний шимтгэлийг авна.

 

Данс нээлгэх:

Данс хаасны шимтгэл :

Төгрөг

Бусад валют /албан ханшаар/

 

төлбөргүй

 

2,000₮

2$-тай тэнцэх валют

Санхүүгийн маягтны үнэ:

Бэлэн мөнгөний чек /ширхэг нь/

Цүнхтэй мөнгөний дагалдах /ширхэг нь/

Бусад баримт бичиг боловсруулалт /хувь бүрээс нь/

 

400₮

100₮

100₮