Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Харилцах данс

Бид Танай байгууллагад  MNT болон USD, EUR, GBP, CHF, RUB, CNY, JPY-ийн харилцах данс нээж банкны бүх төрлийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, соёлтой боловсон хүргэх болно.

Танай байгууллага харилцах данс нээлгэн дараах төрлийн үйлчилгээг авах боломжтой. Үүнд:

  • Бэлэн мөнгөний орлого, зарлагын гүйлгээ
  • Дотоодод болон гадаад орнууд руу шилжүүлэг хийх
  • Валютын арилжаа
  • Алтны арилжаа
  • Цүнхээр бэлэн мөнгө хурааж, харилцах дансанд шилжүүлэх
  • Гадаад худалдааны төлбөр тооцоо
  • Зээлийн үйлчилгээ
  • Факсаар төлбөр тооцоо гүйцэтгэх
  • Эскроу дансны үйлчилгээ