Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Бизнесийн зээл

Үйлчилгээний талаар

Иргэдийн эрхэлж буй жижиг дунд бизнест шаардагдах хөрөнгө оруулалтын болон эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэхэд зориулан олгох зээл

Давуу тал

 • Бизнесээ өргөжүүлэн ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх боломж
 • Эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх, бараа бүтээгдэхүүн татан авах, богино хугацаат санхүүгийн хэрэгцээгээ хангах
 • Бизнесийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах, ажлын байраа өргөжүүлэх боломж
 • Зээлээ хугацаанд нь төлөхөд дараа дараагийн зээлийн хүүгийн хэмжээ буурах хөнгөлөлт
 • Бизнесийн үйл ажиллагааны талаар үнэгүй зөвлөгөө

Үйлчилгээний нөхцөл

Төрөл Нөхцөл

Зээлийн хэмжээ

150 сая хүртэл

Зээлийн хүүний хувь

1,65%-2,9%

Зээлийн хугацаа

24 сар

Зээлийн барьцаа

Үл хөдлөх хөрөнгө, эргэлтийн хөрөнгө

Өргөдлийн хураамж

Хураамж төлөхгүй

Тавигдах шаардлага

 • Монгол Улсын иргэн байх.
 • Тухайн бизнесээ сүүлийн 1 жил тасралтгүй явуулсан туршлагатай
 • Бусад Банкууд, ББСБ, ХЗХоршоодод хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн өргүй байх.
 • Зээлдэгчийн сар бүр төлөх хэсэгчилсэн төлбөрийг төлөх чадвартай байх  
 • Хүрэлцэхүйц, шаардлага хангасан барьцаа хөрөнгөтэй байх  

Бүрдүүлэх материал:

 • Зээлийн өргөдөл /банкны маягтаар/, 1 хувь цээж зураг, иргэний үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Аж ахуйн нэгжийн дүрэм, үйл ажиллагааны дэлгэрэгүй танилцуулга
 • Барьцаанд тавих хөрөнгийн бичиг баримтууд
 • Барьцаанд тавих хөрөнгийн ЭХЭБГазраас авсан лавлагаа
 • Орлого баталгаажуулах баримт бичиг
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл, түрээсийн гэрээ
 • Зээлийн зориулалтыг баталгаажуулсан баримт
 • Бусад шаардлагатай баримт бичиг