Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Бүрдүүлэх материал

 

  • Гарын үсгийн баталгаа – ЧХБ-ны маягт  /нотариатаар баталгаажуулах/
  • Паспортын хуулбар /нотариатаар баталгаажуулах/, эх хувийн хамт
  • Хадгаламж нээлгэх тухай өргөдөл
  • Нэг хувь цээж зураг