Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Хүү шимтгэл
Данс нээлгэх Хувь, шимтгэл

Дансны байвал зохих хамгийн бага үлдэгдэл

Төгрөг

Америк доллар

Евро

Фунт стерлинг

Швейцар франк

Рубль

Юань

Иен

 

5,000

$5.00

€ 5.00

£5.00

CHF 5.00

150.00р.

¥100.00

¥1,000.00

Харилцах дансны сарын тогтвортой үлдэгдэлд тооцох хүү /жилээр/

Төгрөгийн дансанд / 3 саяас дээш /

Валютын дансанд / 3000 ам.доллараас дээш /

 

 

1.8%

1.0%

Иргэдийн дансны сарын тогтвортой үлдэгдэл нь 30 сая төгрөг ба 30 мянган ам.доллартай тэнцэх гадаад валютын хэмжээнээс их байх тохиолдолд харилцах дансны хүүгийн хэмжээг гэрээгээр зохицуулан тооцож олгож болно.

Дотоодын банк хооронд шилжүүлэг хийхэд:

Төгрөгийн төлбөрийн даалгавар бүрт

Валютын төлбөрийн даалгавар бүрт

 

300.00₮

$0.50

Банк дотор шилжүүлэг хийхэд:

Харилцах данс хоорондын төгрөгийн гүйлгээ бүрт

Валютын төлбөрийн даалгавар бүрт

 

100.00₮

үнэгүй

             Нэг харилцагчийн данс хоорондох гүйлгээнд хамаарахгүй

Данснаас бэлнээр авахад:

Төгрөг

Америк доллар:

200,000 хүртэл

200,000-аас дээш ам.долларт

Евро

Рубль

Бусад валют

Бэлэн бус валютыг төгрөгт хөрвүүлэн бэлэн олгоход

 

шимтгэлгүй

 

0.27%

0.25%

0.3%

2.0%

0.4%

шимтгэлгүй

Харилцагч бэлнээр рубль тушаахад:

10-100-тын дэвсгэрт хүлээн авахад

500-5000-тын дэвсгэрт хүлээн авахад

 

0.5%

шимтгэлгүй

Харилцагч данс нээлгэхэд дансны байвал зохих үлдэгдлийг тушаахад 500 хүртэлх рублийг  шимтгэлгүй хүлээн авна

Данс хөтөлсний шимтгэл /сараар/

Төгрөг

Америк доллар /албан ханшаар/

 

500₮

0.2$-тай тэнцэх валют

Тухайн сард 5-аас дээш гүйлгээ гарсан тохиолдолд данс хөтөлсний шимтгэлийг авна.

Данс нээлгэх:

 

Данс хаасны шимтгэл:

Төгрөг

Бусад валют /албан ханшаар/.

 

 төлбөргүй

 

 

1,000₮

1$-тай тэнцэх валют

 

Санхүүгийн маягтны үнэ:

             Бэлэн мөнгөний чек /ширхэг нь/

Бэлэн мөнгөний зарлагын баримт /ширхэг нь/

Цүнхтэй мөнгөний дагалдах /ширхэг нь/

Бусад бичиг баримт боловсруулалт /хувь бүрээс нь/

 

 

400₮

100₮

100₮

100₮