Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Хүү, шимтгэл
 

Данс нээлгэх болон хаалгахад

төлбөргүй

Хадгаламжийн доод хэмжээ:

Төгрөгийн дансанд

Валютын дансанд

 

1,000,000.00

$1,000.0

Иргэдийн хадгаламжийн хүү /жилээр/:

Хугацаагүй хадгаламж:

Төгрөгийн

Валютын

 

4.8%

2.4%

1-3 сарын хугацаатай:

Төгрөгийн

Америк доллар

Евро

 

10.5%

4.5%

3.0%

4-6 сарын хугацаатай:

Төгрөгийн

Америк доллар

Евро

Рубль

 

13.5%

5.4%

1.0%

7.0%

7-12 сарын хугацаатай:

Төгрөгийн

Америк доллар

Евро

Рубль

Юань

 

13.8-15.5%

6.0-7.0%

1.0%

9.0%

6.0%

12 сараас дээш хугацаатай:

Төгрөгийн

Америк доллар

Евро

Рубль

Юань

 

15.6%

7.2%

1.0%

10.0%

8.0%