Мэдээ, мэдээлэлХүний нөөцХамтын ажиллагаа
Хадгаламжийн данс

Бид Таны сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгөө хадгаламж хэлбэрээр байршуулж орлогоо арвижуулахад тань зориулж хамгийн таатай нөхцлийг санал болгож байна.

Та манай банкинд хадгаламжтай болсоноор

  • Найдвартай эрсдэлгүй орчинд мөнгөө хадгалуулах
  • Сар бүр өндөр хүүгийн орлого олох
  • Хадгаламж бэлэглэх
  • Өв залгамжлуулах
  • Гэрээслэх
  • Хамтран эзэмших боломжтой